Veilig thuis
Nieuwsbrief Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
Jaargang 3 | nummer 2 | juni 2017
Veilig Thuis nieuwsbrief juni 2017 
In de aanloop naar de zomer nog een nieuwsbrief van Veilig Thuis met een aantal lokale items.  
Regionale aandacht voor dag van de ouderenmishandeling, 15 juni
In het hele land wordt op 15 juni aandacht gevraagd voor het onderwerp ouderenmishandeling. De gemeente Purmerend organiseert in samenwerking met Veilig Thuis een ochtend voor professionals die betrokken zijn bij het thema ouderenmishandeling. Doelstelling is om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk de aanpak te verbeteren, o.a. door elkaar te 'kennen'. Aanmelden kan nog, klik hier voor de uitnodiging.
Alertheid scholen gevraagd op huwelijksdwang
In mei vond de jaarlijkse landelijke campagne met betrekking tot huwelijksdwang plaats, gericht op jongeren en de aankomende zomervakantie. Veilig Thuis heeft daarover aan de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zaanstreek-Waterland een brief gestuurd over de campagne. Alertheid door docenten, mentoren, schoolmaatschappelijk werk of de ondersteuningsstaf op huwelijksdwang kan een wereld van verschil voor een jongere maken. Klik hier voor de brief die aan het voortgezet onderwijs verstuurd is.
Open inschrijving Veilig Thuis Basistraining najaar 2017
Op 3 en 10 oktober a.s. verzorgt Veilig Thuis weer de hoog gewaardeerde 'Basistraining signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling' voor beroepskrachten in de regio. De training is geschikt voor medewerkers die nog niet zo veel ervaring hebben met deze problematiek en voor beginnende medewerkers. Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.
Programma Kinderen uit de Knel najaar 2017
Het programma voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten zal na de zomer weer plaatsvinden in onze regio. Doelstelling is dat de kinderen uit de knel raken. Doordat er minder conflicten zijn tussen de ouders kunnen kinderen zich weer veilig voelen en zich goed ontwikkelen. In deze folder leest u meer over het programm en over hoe u cliënten kunt aanmelden.
Colofon
www.ggdzw.nl