GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief Basisonderwijs
regio Zaanstreek-Waterland
     juni 2017| NUMMER 5
Nieuwsbrief Gezond op school
Deze nieuwsbrief ‘Gezond op school’ brengt u op de hoogte van actuele landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering. Ook geeft de nieuwsbrief informatie over activiteiten die GGD Zaanstreek-Waterland uitvoert op scholen op het gebied van gezonde leefstijl.
Hopelijk kunt u deze praktische informatie gebruiken bij het verbeteren van een gezond leefklimaat op school. Uiteraard kunt u de inhoud van de nieuwsbrief ook gebruiken in uw eigen nieuwsbrief voor ouders en/of leerlingen.
Items:
* Save the date: Inspiratiemiddag Gezonde School
* Lentekriebels
* www.gezondtrakteren.nl
* Stappenplan richting gezond eten en drinken op school
* "Les je dorst", suikerklontjesproject
Save the date: Inspiratiemiddag Gezonde School

Noteer 26 september 2017, van 16 tot 19.30 uur, alvast in uw agenda, want het wordt een inspiratiemiddag waar u bij wilt zijn! Gezonde School Zaanstreek organiseert op het Zuiderzeecollege in Zaandam, samen met landelijke en regionale partners, een middag voor alle basisscholen en scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs uit de regio Zaanstreek-Waterland. 

Na afloop weet u:
* Wat de meerwaarde van de Gezonde School-aanpak is.
* Waar de diverse thema's voor staan.
* Hoe uw school Gezonde School kan worden.                                                                                                          
» Lees verder
Lentekriebels
Wilt uw school een start maken met relationele en seksuele vorming? Om dit schoolbreed aan te pakken is de Week van de Lentekriebels een goed begin. Tijdens deze landelijke projectweek wordt relationele en seksuele vorming gegeven aan leerlingen van alle groepen in het basisonderwijs. U maakt kennis met het thema, ervaart hoe uw leerlingen op de lessen reageren en merkt hoe leuk en zinvol het is om hier les over te geven.

 
» Lees verder
www.gezondtrakteren.nl
Heeft u een beleid gezond trakteren of wilt u dat gaan invoeren? Via de GGD kunt u gratis flyers en posters bestellen met een verwijzing naar de vernieuwde website gezondtrakteren.nl. 

De flyer kunt u meegeven als attentie aan een leerling die een week later jarig is. Ouders en kinderen worden dan herinnerd aan uw beleid gezond trakteren. De posters kunnen in de klas en/of in de gang worden opgehangen. De flyer en poster gezond trakteren kunt u bestellen via gezondeschool@ggdzw.nl.
Stappenplan richting gezond eten en drinken op school
Gezonde leerlingen presteren beter! In dit stappenplan staan de 4 stappen die een school kan ondernemen om te komen tot een gezond voedingsbeleid op school. Voor meer informatie of ondersteuning, kunt u mailen naar gezondeschool@ggdzw.nl.
"Les je dorst", suikerklontjesproject
GGD Zaanstreek-Waterland heeft het lespakket “Les je dorst” suikerklontjesproject beschikbaar. Hiermee worden de leerlingen op een speelse manier bewust gemaakt van hoeveel suiker in gezoete drankjes zit.
Het is een rekenles waarbij kinderen uitrekenen hoeveel klontjes suiker er in hun pakje drinken zitten en hoeveel je moet bewegen om dit te verbranden.

Bij de les zit een poster met vakjes waar een echt pakje drinken op geplakt kan worden. Deze poster kan daarna in de klas opgehangen worden.
Ook ouders worden betrokken. Het “Les Je Dorst’’ suikerklontjesproject is een gratis lespakket en aan te vragen via gb@ggdzw.nl.
Colofon
www.ggdzw.nl