GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief
Voortgezet onderwijs
regio Zaanstreek-Waterland
        juni 2017| NUMMER 3
Nieuwsbrief Gezond op school
De nieuwsbrief ‘Gezond op school’ informeert u over de actuele landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering. Ook geeft de nieuwsbrief informatie over activiteiten rond het bevorderen van een gezonde leefstijl op scholen. Deze praktische informatie kunt u gebruiken voor het verbeteren van een gezond leefklimaat op school. U kunt de inhoud van de nieuwsbrief gebruiken in uw eigen nieuwsbrief voor ouders en/of leerlingen.
 
Items
* Save the date: Inspiratiemiddag Gezonde School
* Aanbod problematisch gamen
* Seks/Lovebuzz game: aan de slag met relationele en seksuele vorming
* Frisse Start, preventieprogramma genotmiddelen
* Alertheid scholen gevraagd op huwelijksdwang
 
Save the date: Inspiratiemiddag Gezonde School


Noteer 26 september 2017,van 16.00 tot 19.30 uur, alvast in uw agenda, want het wordt een inspiratiemiddag waar u bij wilt zijn! Gezonde School Zaanstreek organiseert op het Zuiderzeecollege in Zaandam, samen met landelijke en regionale partners, een middag voor alle basisscholen en scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs uit de regio Zaanstreek-Waterland. Na afloop weet u:

* Wat de meerwaarde van de Gezonde School-aanpak is;
* Waar de diverse thema's voor staan;
* Hoe uw school Gezonde School kan worden.
» Lees verder
Gamen
Problematisch gamen wordt een steeds groter probleem. GGD Zaanstreek-Waterland heeft een aanbod voor scholen uit het voortgezet onderwijs dat zorgt voor bewustwording en dat handvatten biedt om hiermee om te gaan. Het aanbod bestaat uit een workshop voor docenten, theater voor leerlingen en een interactieve ouderavond.

Gamen kan een waardevolle vrijetijdsbesteding zijn voor jongeren. Het ontspant, heeft positieve effecten op onder andere de hand-oog-coördinatie, stimuleert creativiteit en kan zelfs vriendschappen opleveren. Maar het gamegedrag kan ook problematisch worden en iemands leven gaan beheersen.

Voor meer informatie over het thema gamen en/of het aanbod voor het voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met Anne van Deuren, Adviseur Gezondheidsbevordering via gezondeschool@ggdzw.nl.
Seks/Lovebuzz game
Geeft u les aan brugklassers en wilt u aan de slag met relationele en seksuele vorming? De Lovebuzz game is een interactief, online spel waarmee u op een laagdrempelige manier met leerlingen uit de eerste klas in gesprek gaat over verliefd zijn, pesten en sexting.

Wilt u ondersteuning bij het werken met deze game? Dan kunt u op 22 september een Lovebuzz workshop volgen van Rutgers WPF. In deze workshop ziet u hoe u dit spel met uw leerlingen op een leuke en leerzame manier kunt spelen. Daarnaast krijgt u actuele informatie over on- en offline seksueel gedrag van jongeren, lesmaterialen en relevante websites. U kunt als docent natuurlijk ook alleen aan de slag met de interactieve, online Lovebuzz game. Voor €75,- kunt u deelnemen en krijgt u een spellendoos en inlogcode om het spel zelf in de klas te kunnen spelen.

Meer informatie en aanmelden, klik hier.
Frisse start, preventieprogramma genotmiddelen
Frisse Start is een preventieprogramma gericht op alcohol, roken en blowen en is bedoeld voor alle leerlingen in het eerste jaar op het VO en hun ouders. Frisse Start bestaat uit een lesprogramma en een bijbehorende ouderavond.

Het programma bestaat uit vier lessen waarbij de leerling gebruik maakt van een werkboekje. Voor de docent is een handleiding in pdf-formaat beschikbaar. In het lesprogramma wordt veel aandacht besteed aan het stellen van een negatieve sociale norm ten opzichte van middelengebruik en het maken van verstandige keuzes.
» Lees verder
Alertheid scholen gevraagd op huwelijksdwang
In Nederland worden jaarlijks kinderen, jongeren, vrouwen (of mannen) met of zonder kinderen achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Na de vakantie blijft hun stoel op school leeg, terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland.

Ook worden jaarlijks een paar honderd jongeren door hun ouders, familie of omgeving gedwongen tot een huwelijk dat zij niet willen. Wij vragen uw aandacht hiervoor omdat alertheid door docenten, mentoren, schoolmaatschappelijk werk of de ondersteuningsstaf op huwelijksdwang en achterlating een wereld van verschil voor een jongere kan maken.
» Lees verder
Colofon
www.ggdzw.nl