GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief Infectieziekten
Juli 2017
Infectieziekten nieuws

Beste lezer,   

Hierbij presenteren wij u de jaarcijfers van 2016 van zowel de algemene infectieziektebestrijding als de SENSE/SOA, met een korte toelichting.
Ook kunt u in deze nieuwsbrief een casus lezen over streptococcal toxic shock syndrome (STSS).

Graag attenderen we u op de nieuwe app ‘LCI-richtlijnen’ (AppStore/Google Play). Hierin staat alle informatie die zorgprofessionals nodig hebben voor een adequate infectieziektebestrijding. 
 
Veel leesplezier!
 
Team Infectieziektebestrijding
GGD Zaanstreek-Waterland
    

Jaarcijfers Infectieziektebestrijding 2016
Het totaal aantal meldingsplichtige infectieziekten vertoont een stijging in vergelijking met 2015 en is voornamelijk toe te schrijven aan de (landelijke) stijging van het aantal kinkhoest meldingen (van 82 in 2015 naar 111 in 2016). Het aantal malariameldingen is na de stijging in 2015 weer terug op het jaarlijkse niveau van 2 meldingen. Dit komt doordat er geen nieuwe instroom was van Eritreeërs in Periodieke Opvang Locatie te Zaandam.
 
2014 2015 2016
Infectie  m m m
Bacillaire dysenterie/shigellose  8 7 7
Bof  8 1 0
Brucellose 0 0 1
Buiktyfus (Febris typhoidea)  0 0 2
E coli O157  3 10 4
Hepatitis a  2 0 0
Hepatitis b  17 31 31
Hepatitis c  2 0 2
Heamophilus Influenzae b  1 0 1
Invasieve Gr. A. Streptokok  2 2 6
Legionella  5 5 5
Leptospirose  0 0 1
Listeriose  1 1 2
Malaria  2 19 2
Mazelen  10 0 0
Meningokokkose meniningitis  1 2 4
MERS-CoV  0 0 2
S. Paratyphi  1 3 1
Pertussis  111 82 102
Prion ziekte  0 0 1
Q koorts 0 0 0
Salmonella cluster 0 0 3
Eindtotaal 177 163 178
Tabel: aantal en aard meldingsplichtige infectieziekten 2016
 
In 2016 kregen we tevens 560 adviesvragen omtrent algemene infectieziekten die niet (geheel) voldeden aan de meldingscriteria richting het RIVM. Dit is een stijging ten opzichte van 2015. Deze stijging van 200 adviesvragen is deels te verklaren door een toename van het aantal adviesvragen over zikavirus en kinkhoest. Een andere oorzaak van de stijging zijn de adviezen die werden gegeven rondom het te volgen beleid in het kader van de duizenden kuifeenden die waren overleden ten gevolge van aviaire influenza.
Casus streptococcal toxic shock syndrome (STSS) veroorzaakt door invasieve Groep A (iGAS) streptokok
Van de microbioloog van het Comicro lab ontvingen wij in de afgelopen periode een melding van een patiënt die was opgenomen op de intensive care met een beeld van een streptococcal toxic shock syndrome (STSS), veroorzaakt door een invasieve Groep A streptokok. De patiënt was al enkele dagen grieperig en had ook influenza (aangetoond middels PCR). De echtgenoot van de patiënt was de dag ervoor onverwacht overleden aan een pneumonie. Ook de echtgenoot was al een aantal dagen daarvoor grieperig geweest. Uit de obductie van de echtgenoot bleek dat er naast een influenzabeeld sprake was van een pneumonie veroorzaakt door een iGAS.
» Lees verder
SENSE/SOA
Het aantal gediagnosticeerde soa's in 2016 is gestegen van 191 naar 213. Dit is toe te schrijven aan de stijging van het aantal vastgestelde chlamydia infecties van 157 naar 180.
Alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Syrië en Eritrea werden groepsgewijs voorgelicht op het gebied van de seksuele gezondheid. In totaal waren er 9 voorlichtingsbijeenkomsten voor deze doelgroep.
 
Soa diagnoses  2014  2015 2016
Chlamydia  131 157 180
LGV  0 0 1
Gonorroe  15 22 25
HIV  3 2 2
Syfilis  2 9 5
Hepatitis B  5 1 0
Totaal  156 191 213
Tabel: aantal SOA diagnoses 2016

Overige diagnoses  2014 2015 2016
Genitale wratten  8 13 20
Bacteriële vaginose/Gardnerella  11 6 21
Candidiasis/Balanitis  2 4 1
Trichomoniasis  1 0 2
HSV type onbekend  0 1 0
Herpes genitalis recidief  1 0 0
Totaal  23 24 44
Tabel: aantal overige diagnoses 2016

Activiteit  2014 2015 2016
Seksualiteitsconsulten  104  121 188
Aantal spreekuren SOA  133 137 151
Thuistesten  19 223 248
Voorlichtingsbijeenkomsten  1 0 9
Tabel: aantal activiteiten 2016  
Colofon
www.ggdzw.nl