GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief Basisonderwijs
regio Zaanstreek-Waterland
   september 2017|NUMMER 6
Nieuwsbrief Gezond op school
Deze nieuwsbrief ‘Gezond op school’ brengt u op de hoogte van actuele landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering. Ook geeft de nieuwsbrief informatie over activiteiten die GGD Zaanstreek-Waterland uitvoert op scholen op het gebied van gezonde leefstijl.
Hopelijk kunt u deze praktische informatie gebruiken bij het verbeteren van een gezond leefklimaat op school. Uiteraard kunt u de inhoud van de nieuwsbrief ook gebruiken in uw eigen nieuwsbrief voor ouders en/of leerlingen.
Items:
* Inspiratiemiddag Gezonde School
* EU-schoolfruit en groente programma
* Vooraankondiging: ouderavond "Praten met pubers" in Purmerend op 9 november
* Week Tegen Pesten: Online pesten. Pak 't aan!
Inspiratiemiddag Gezonde School
Op 26 september 2017 van 15.30 tot 18.45 uur organiseert Gezonde School Zaanstreek in het Zuiderzee College te Zaandam een inspiratiemiddag waar u bij wilt zijn!

De inspiratiemiddag geeft u duidelijk zicht op de meerwaarde van de Gezonde School-aanpak, praktische tools, tips en voorbeelden uit de praktijk. Bent u directeur, leerkracht, (vak)docent, zorgcoördinator of werkzaam in het onderwijs in de regio Zaanstreek-Waterland en geïnteresseerd? Dan is deze middag voor u bedoeld! Aanmelden kan via gezondeschoolzw.nl.

Alvast aan de slag?
Wilt uw school alvast aan de slag met de Gezonde School-aanpak of wilt u meer informatie hierover ontvangen, neem dan contact met ons op via gezondeschool@ggdzw.nl of kijk op www.gezondeschool.nl.
EU-schoolfruit en groente programma
Basisscholen kunnen zich vanaf 4 september 9.00 uur tot en met 15 september 17.00 inschrijven voor het EU-schoolfruit- en groenteprogramma 2017-2018. Inschrijven kan via het formulier op www.euschoolfruit.nl. Alle basisscholen en speciaal basisonderwijs scholen krijgen de kans zich in te schrijven gedurende deze twee weken. Er kunnen landelijk ongeveer 2.600 basisscholen deelnemen.
 
  
» Lees verder
Vooraankondiging: ouderavond "Praten met pubers" in Purmerend op 9 november
Praten met pubers lijkt wel een vak apart. Met het bereiken van de puberleeftijd lijken de mogelijkheden om met een puber contact te hebben sterk te veranderen. Ouders en leerkrachten moeten rekening houden met nieuwe ervaringen en stemmingswisselingen. De vraag is ”Hoe houden we het gezellig?”. De lezing ‘Praten met je puber’ kan de ouders hierin helpen.

GGD Zaanstreek-Waterland organiseert samen met Brijder Jeugd en gemeente Purmerend de avond ‘Praten met je puber’ voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar die in de gemeente Purmerend wonen. Communicatie, communicatiestijlen en tips voor wat wel en niet te doen, krijgen ruimschoots aandacht. We hopen dat u deze thema-avond via de communicatiekanalen van uw school onder de aandacht van ouders wilt brengen. 
» Lees verder
Week Tegen Pesten: Online pesten. Pak 't aan!
De landelijke Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017) gaat dit jaar over het voorkomen en aanpakken van online pesten. Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Op de website www.weektegenpesten.com staan verschillende tools en materialen die scholen kunnen inzetten om hier samen met het team, de ouders en de leerlingen mee aan de slag te gaan.

» Lees verder
Colofon
www.ggdzw.nl