GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief Epidemiologie
 JAARGANG 3 | NUMMER 2 | oktober 2017 
Redactioneel
Beste lezer,
  
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het analyseren en verspreiden van de resultaten uit de drie grote regionale gezondheidsonderzoeken onder kinderen, volwassenen en senioren bij gemeenten. Hierover kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

De gezondheidsonderzoeken bieden naast inzicht in de gezondheid, leefstijl en zorgsituatie ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op thema’s. Suïcide is daar één van. De factsheet Suïcide en suïcidale gedachten levert veel inzichten op voor het suïcideproject wat de GGD uitvoert, welke de signalering en passende hulp in de regio probeert te verbeteren.

Naast de vierjaarlijkse gezondheidsonderzoeken zijn we deze maand gestart met het panelonderzoek. In deze nieuwsbrief leest u meer over wat het panelonderzoek inhoudt en met welk thema we gestart zijn.

Wij wensen u veel leesplezier!
 
Epidemiologie
GGD Zaanstreek-Waterland 
In 5 jaar tijd 166 mensen in de regio overleden door suïcide
In Zaanstreek-Waterland zijn er in de periode van 2011-2015 166 inwoners overleden door suïcide. In 2015 waren dit er 44, het hoogste jaarlijkse aantal sinds het jaar 2000. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren 2016 toont aan dat 16.600 inwoners de afgelopen 12 maanden wel eens serieus gedacht heeft om een einde te maken aan hun leven. Deze informatie en gegevens over risicogroepen zijn gebundeld in een factsheet.

De factsheet Suïcide en suïcidale gedachten kunt u hier bekijken.

Eerste panelonderzoek onder inwoners van start!
Op 3 oktober jl. heeft de GGD voor het eerst een panelonderzoek uitgezet onder 1900 panelleden. Het panel biedt de GGD meer inzicht in wat er leeft in de regio; Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om gezond te leven? GGD Zaanstreek-Waterland vraagt inwoners hun stem te laten horen over gezondheid, leefstijl, zorg, veiligheid en andere maatschappelijke en sociale onderwerpen. Het panel zal minimaal drie keer per jaar uitgevoerd worden. Onderwerpen die op stapel staan zijn onder andere: belaste mantelzorgers en woon- en leefomgeving.

Heeft u suggesties voor onderwerpen laat het weten via: epi@ggdzw.nl
 
De panelleden zijn inwoners (19+) van de regio Zaanstreek-Waterland en zijn geworven via de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren en de Kindmonitor 2016. Alle panelleden krijgen voor het eerste panelonderzoek vragen over hun houding tegenover depressie en hoe bekend zij zijn met diverse vormen van hulpverlening bij psychische problemen. De panelleden hebben een maand de tijd de vragenlijst in te vullen. Resultaten worden in december 2017 verwacht en zijn dan te vinden op de site www.ggdzw.nl/panel en in de volgende nieuwsbrief. Respondenten van het panel worden per mail op de hoogte gebracht van de resultaten.
 
Wilt u deelnemen aan het panel, meld u aan via: www.ggdzw.nl/panel
Presentatie resultaten gezondheidsenquêtes bij gemeenten
In het najaar van 2016 konden inwoners van Zaanstreek-Waterland meedoen aan de vierjaarlijkse gezondheidsenquête van onze GGD. De resultaten vindt u terug in de 'Regionale volksgezondheid toekomstverkenning 2017' die te raadplegen is via onze nieuwe website: gezondheidsverkenning.ggdzw.nl.

Daarnaast zijn op 26 juni jl. de resultaten op regioniveau gepresenteerd aan wethouders van de 8 gemeenten van Zaanstreek-Waterland. Inmiddels zijn er ook verschillende presentaties geweest op gemeenteniveau voor de afzonderlijke gemeenten, onder andere voor Purmerend, Beemster en Edam-Volendam. Presentaties aan de gemeenten Zaanstad en Landsmeer staan op de planning voor eind november en januari. De resultaten die gepresenteerd worden, vormen voor de gemeenten belangrijke input voor het vormgeven van hun lokale gezondheidsbeleid. 
Colofon
www.ggdzw.nl