Veilig thuis
Nieuwsbrief Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
Jaargang 4 | nummer 1 | februari 2018
Veilig Thuis nieuwsbrief februari 2018 
Ook in 2018 blijven wij ons inzetten voor veiligheid, stabiliteit en herstel bij onze cliënten. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van een veilig thuis voor aankomend jaar.
 
Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling mei 2018
In mei van dit jaar verzorgt Veilig Thuis de basistraining 'Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling'. De basistraining wordt op de locatie van GGD Zaanstreek-Waterland in Zaandam gegeven.

De eerst volgende basistraining vindt plaats op 8 en 22 mei 2018.
Voor het programma, klik hier. Wilt u zichzelf aanmelden? Klik hier.

De basistraining kan ook incompany worden verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Sarah Prins: sprins@ggdzw.nl.
Bespreektips voor een gesprek met collega's over kindermishandeling
Wilt u in gesprek gaan over kindermishandeling, maar weet u niet hoe u dat aan moet pakken?
De Augeo foundation heeft, in samenwerking met 2 trainingsbureaus, een lijst met 21 tips en gesprekthema’s ontwikkeld waarmee u vrij eenvoudig en zorgvuldig met uw collega’s in gesprek kunt gaan over kindermishandeling.

De suggestie is om aan de hand van de bespreektips het onderwerp tijdens een teamoverleg te agenderen. Naar de 21 bespreektips.

Financiële uitbuiting van ouderen - opstart brede alliantie
Eind februari vindt de eerste bijeenkomst plaats voor het opstarten van een brede (financiële) alliantie tegen financiële uitbuiting van ouderen in Zaanstreek-Waterland.

Deelnemers zijn o.a.:
* Bewindvoering   * Humanitas 
* Meldpunt Overlast en Bemoeizorg  * Rabobank 
* Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland  * Notariaat 
* Evean  * Stichting Mentorschap 
* Blijfgroep   

Doelstelling van de eerste bijeenkomst is, naast kennismaking, het opzetten van een netwerk voor deskundigheidsbevordering en een goede samenwerking tussen de ketenpartners.

Via deze nieuwsbrief houden we julie op de hoogte van het vervolg.
Colofon
www.ggdzw.nl