GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief Infectieziekten
 maart 2018
Infectieziekten nieuws

Beste lezer,   
 
Hierbij presenteren wij u de jaarcijfers van 2017 van zowel de algemene infectieziektebestrijding als de SENSE/SOA, met een korte toelichting.
Ook kunt u in deze nieuwsbrief meer informatie vinden over activiteiten van de GGD bij melding van een geval van meningokokkenziekte. En geven wij u meer informatie over de nieuwe ontwikkeling PrEP.
  
Veel leesplezier!
 
Team Infectieziektebestrijding
GGD Zaanstreek-Waterland    

Jaarcijfers Infectieziektebestrijding 2017
Het totaal aantal meldingsplichtige infectieziekten vertoont een daling in vergelijking met 2016. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de (landelijke) daling van het aantal kinkhoestmeldingen (van 102 in 2016 naar 75 in 2017). Het aantal hepatitis B meldingen is gedaald van 31 naar 19. Opvallende stijgers zijn de meldingen van Q-koorts (van 0 naar 5), Groep A streptokokken (van 6 naar 9) en legionella (van 5 naar 8).

In 2017 kreeg het Team Infectieziektebestrijding 484 adviesvragen omtrent infectieziekten die niet (geheel) voldoen aan de meldingscriteria richting het RIVM. Dit is een daling van 73 adviesvragen ten opzichte van 2016. Deze daling is deels te verklaren doordat er minder adviesvragen over zikavirus en kinkhoest zijn binnengekomen.
  
2014 2015 2016 2017
Infectie  m m m m
Bacillaire dysenterie/shigellose  8 7 7
Bof  8 1 0 1
Brucellose 0 0 1 0
Buiktyfus (Febris typhoidea)  0 0 2 0
E coli O157  3 10 4
Hepatitis a  2 0 0
Hepatitis b  17 31 31 19 
Hepatitis c  2 0 2
Heamophilus Influenzae b  1 0 1
Invasieve Gr. A. Streptokok  2 2 6
Legionella  5 5 5
Leptospirose  0 0 1
Listeriose  1 1 2
Malaria  2 19 2
Mazelen  10 0 0
Meningokokkose meniningitis  1 2 4
MERS-CoV  0 0 2
S. Paratyphi  1 3 1
Pertussis  111 82 102 75 
Prion ziekte  0 0 1
Psittacosis 0 0 0 1
Q koorts 0 0 0
Salmonella cluster 0 0 3
Eindtotaal 177 163 178 135 
Tabel: aantal en aard meldingsplichtige infectieziekten 2017 
Meningokokken-meningitis en -sepsis
Meningokokkenziekte is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, Neisseria meningitidis. Er zijn verschillende typen meningokokken; in Nederland worden mensen vooral ziek van de serogroepen B, C, W en Y. In 2016 en 2017 werd in Zaanstreek-Waterland 6 meldingen met betrekking tot meningokokkenziekte gezien. Dit past binnen de landelijke stijging. In 2017 werd in Nederland het hoogste aantal meldingen (198) gezien van de afgelopen 8 jaar. Dit komt vooral door een toename van serogroep W. Vanwege de toename van het aantal infecties met serogroep W wordt het Rijksvaccinatieprogramma in 2018 aanpast met het quadrivalente meningokokkenvaccin tegen serogroepen A, C, W, en Y. De MenC-vaccinatie die kinderen van 14 maanden aangeboden krijgen wordt vervangen door dit MenACWY-vaccin. Daarnaast krijgen ook tieners een MenACWY-vaccinatie aangeboden in het jaar dat ze 14 worden.
» Lees verder
Toename aantal gemelde groep A-streptokokkeninfecties
Zoals gebruikelijk in deze periode van het jaar is er landelijk een toename van het aantal gemelde infecties met groep A-streptokokken (GAS) zoals fasciitis necroticans, streptococcal toxic shock syndrome (STSS) en puerperale koorts of sepsis.
» Lees verder
SENSE/SOA
Het aantal gediagnosticeerde soa’s in 2017 is gestegen van 213 naar 247. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de stijging van het aantal vastgestelde chlamydia-infecties van 180 naar 203. Het aantal vastgestelde syfilis-infecties verdubbelde van 5 naar 10. Het aantal nieuw vastgestelde hiv-infecties steeg van 2 naar 4. Het totaal aantal consulten inclusief initiële consulten, behandelconsulten, herhaalconsulten en thuistesten was 1.416. 
  
Soa diagnoses  2014  2015 2016 2017
Chlamydia  131 157 180 203
LGV  0 0 1 1
Gonorroe  15 22 25 28
HIV  3 2 2 4
Syfilis  2 9 5 10
Hepatitis B  5 1 0 1
Overige diagnoses
Genitale wratten 8 13 20 12
Bacteriële vaginose/Gardnerella 11 6 21 13
Candidiasis/Balanitis 2 4 1 0
Trichomoniasis 1 0 2 0
HSV type onbekend 0 1 0 1
Herpes genitalis recidief 1 0 0 0
Tabel: Soa diagnoses 
Nieuwe ontwikkeling: PrEP
PrEP is een Pre-Expositie Profylaxe in de vorm van tabletten emtricitabine/tenofovirdisoproxil (Truvada, maar nu ook generiek verkrijgbaar) die geslikt kunnen worden om een hiv-infectie te voorkomen. Het is officieel geregistreerd voor gebruik als PrEP en kan dus voorgeschreven worden door (huis)artsen met dit doel.
» Lees verder
Colofon
www.ggdzw.nl