Lees online.
Nieuwsbrief JOGG-Zaanstad
oktober 2018 - Editie Gezondheidsnetwerken
In deze nieuwsbrief vind je de laatste ontwikkelingen rond de ketenaanpak gezond gewicht en gezondheidsnetwerken in Zaanstad. Heb je vragen, wensen of hulp nodig? Neem dan contact op met Annelijn de Ligt, Coördinator gezondheidsnetwerken, adeligt@ggdzw.nl of 06-11650090.

Onderwerpen: Gezond van lijf en geest in Kogerveld, Inspiratiebijeenkomst 8 april, armoede en beweegwensen
Workshop Gezond van lijf en geest in Kogerveld - 8 november
Samen met maatschappelijke organisaties en bewoners van Kogerveld maken we deze middag een visie op de terreinen zorg, gezondheid, bewegen, onderwijs en sport. Wat (en wie) is nodig en welke stappen moeten we zetten om (uiterlijk) in 2040 een gezonde wijk te zijn? Gemeente Zaanstad organiseert de workshop Gezond van lijf en geest in het kader van MAAK Kogerveldwijk. Tijd: 17.00 tot 19.00 uur. Aanmelden kan hier, onder vermelding van Gezond van lijf en geest. 
 
Save the date: Inspiratiebijeenkomst JOGG-Zaanstad - 8 april 2019
Speciaal voor jou, als netwerkpartner van JOGG-Zaanstad, organiseren we ook in 2019 weer een inspiratiebijeenkomst. Naast het plenaire deel kun je twee verdiepende workshops volgen met zeer uiteenlopende thema’s. Ook is er voldoende mogelijkheid om ervaringen te delen. Heb je zelf een idee voor een workshop? Geef het aan ons door via info@joggzaanstad.nl! We zien je graag op maandag 8 april vanaf 15.00 uur.
 
Subsidie voor Poelenburg in Beweging
Gezonde keuzes maken is soms moeilijk voor gezinnen die in armoede leven, doordat ze vaker stress ervaren. Bekijk dit filmpje van 1,5 minuut over de invloed van stress op onze hersenen en ons gedrag. Maar wat kan je eraan doen? Bewegen zorgt voor minder stress, aldus Erik Scherder! En bewegen is ook nog eens goed voor een gezond gewicht en de sociale cohesie in de wijk. De toegekende Sportimpuls-subsidie voor de lage inkomenswijken Poelenburg en Peldersveld is dus heel welkom. Met het project Poelenburg in Beweging activeren we gezinnen die te weinig bewegen, waarbij  bewoners worden opgeleid als vrijwilliger.
 
De belangrijkste redenen waarom jongeren uit Zaanstad Noord wel/niet sporten
En meer verrassende onderzoeksresultaten
JOGG-Zaanstad deed onderzoek onder bijna 600 leerlingen van het TRIAS vmbo naar hun sport- en beweeggedrag en hun wensen op dit gebied. Leerlingen uit de 2e klas sporten en bewegen het meest en jongens bewegen meer dan meisjes.
Lees verder
 
Wist je dat...
...je op www.joggzaanstad.nl informatie vindt over hoe jij een kind kan helpen naar een gezond gewicht?
...de cursus ZaansFit weer start in januari? Een gratis cursus voor kinderen (6-12 jaar) en jongeren (12-16 jaar) die op gezond gewicht willen komen, samen met hun ouder(s). Plezier, bewegen en bewustwording staan voorop. Meer informatie en aanmelden kan via www.zaansfit.nl
...Somia Ouaouirst als vijfde Centrale Zorgverlener is gestart? Mede dankzij hen worden nu ruim tweehonderd gezinnen begeleid naar een gezond gewicht. Met goed resultaat: kinderen zitten lekkerder in hun vel en ouders krijgen meer vertrouwen
...huisarts Annemarie Schalkwijk promoveerde op onderzoek naar de aanpak van kinderobesitas?
 
Agenda:
* Donderdag 8 november 13.30 gratis webinar van JOGG-landelijk Hoe ver gaat het recht op ongezond leven? Neem actief deel door middel van vragen en door te reageren op stellingen.
* Donderdag 8 november 17:00 tot 19:00 Workshop gezond van lijf en geest in het kader van MAAK Zaanstad Kogerveld.
* Dinsdag 20 november: training In gesprek over een gezonde leefstijl = VOL! Geef je nu op voor de volgende gratis training bij adeligt@ggdzw.nl.
* Maandag 8 april 2019: van 15:00 tot 20:00, Inspiratiebijeenkomst JOGG-Zaanstad. Voor alle professionals en betrokkenen die werken met kinderen en gezinnen.
* Elke dag: gratis sporten en bewegen (vanaf 6 jaar) onder begeleiding van Sportbedrijf Zaanstad.
 
Colofon:
JOGG-Zaanstad
p/a GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
T 075-6519225
E info@joggzaanstad.nl
W www.joggzaanstad.nl
Redactie:
Christine Eggenkamp-Vink
Annemijn Berghuis
Annelijn de Ligt
Tom Moons
Johan Koehoorn
Aanmelden  |  Afmelden