Veilig Thuis
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Veilig Thuis
Veilig Thuis

Nieuwsbrief Veilig Thuis, december 2018

  |  online weergeven
jaargang 4 | nummer 3 | december 2018
 
Nieuwsbrief Veilig Thuis, december 2018
Beste collega's,

Op de valreep van 2018 ontvangt u nog een laatste nieuwsbrief van Veilig Thuis.
Hierin vooral veel aandacht voor de herziene meldcode en de veranderingen bij Veilig thuis zelf.
Via links naar filmpjes en een aantal documenten belichten we deze verbeteringen.
Daarnaast nog aandacht voor andere praktische zaken.
 
Verbeterde meldcode en nieuwe werkwijze Veilig Thuis per 1 januari 2019
Zicht bieden op veiligheid is een wettelijke taak van Veilig Thuis. Om deze rol beter te kunnen vervullen wordt de Wet meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast. Met als doel: het herkennen én melden van signalen die wijzen op ernstig onveilige situaties.
Vanaf 1 januari 2019 verandert de Wet meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk de video ‘Wat verandert er?'. Vanaf deze datum wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.
 
» Lees verder
 
 
 
Landelijk actieprogramma
Parallel aan de aanpassingen in de wet is het landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gestart vanuit de ministeries van VWS, Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Met als doel: het herkennen én melden van signalen die wijzen op een ernstig onveilige situatie.
 
» Lees verder
 
 
 
Netwerkbijeenkomst Veilig Thuis
Donderdag 22 november jl., tijdens de week tegen kindermishandeling, hield Veilig Thuis haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de ketenpartners. Ongeveer honderd deelnemers verzamelden zich in de Stoomhal in Wormer voor het thema ‘Ervaringsdeskundigen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’. Na een lezing van Alie Weerman, lector bij het nieuwe lectoraat GGZ en samenleving van de Hogeschool Windesheim, gingen de deelnemers uiteen voor vier workshops.
 
» Lees verder
 
 
 
Folder: 'Geweld in huis raakt kinderen' is herzien
Ouders krijgen in de nieuwe folder op een toegankelijke wijze  uitleg wat de gevolgen van huiselijk geweld zijn voor kinderen.

 
 
 
 
Schema en achtergrond informatie vormen van huiselijk geweld
Meer dan vijftig organisaties, die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. Deze zijn in de Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen gepubliceerd.

Er is een overzicht van de factsheets die gemaakt zijn in 2018 over specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de factsheets is om professionals, die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te helpen bij het signaleren van specifieke vormen van geweld. En wat te doen wanneer er signalen zijn.
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Redactie
Sarah Prins
Nelleke Kooij
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar secretariaatveiligthuis@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Veilig Thuis. Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
www.veiligthuiszw.nl
 
E-mail opties