GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief
Voortgezet onderwijs
regio Zaanstreek-Waterland
   september 2017|NUMMER 4
Nieuwsbrief Gezond op school
De nieuwsbrief ‘Gezond op school’ informeert u over de actuele landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering. Ook geeft de nieuwsbrief informatie over activiteiten rond het bevorderen van een gezonde leefstijl op scholen. Deze praktische informatie kunt u gebruiken voor het verbeteren van een gezond leefklimaat op school. U kunt de inhoud van de nieuwsbrief gebruiken in uw eigen nieuwsbrief voor ouders en/of leerlingen.
 
Items
* Inspiratiemiddag Gezonde School
* Vooraankondiging: ouderavond "Praten met pubers" in Purmerend
* Smokefree Challenge - aanmelden nog tot 1 oktober mogelijk
* Zelfmoordpreventie, praten helpt
* De Gezonde Schoolkantine
 
Inspiratiemiddag Gezonde School
Op dinsdag 26 september 2017 organiseert Gezonde School Zaanstreek vanaf 15.30 uur in het Zuiderzee College te Zaandam een inspiratiemiddag waar u bij wilt zijn!

De inspiratiemiddag geeft u duidelijk zicht op de meerwaarde van de Gezonde School-aanpak, praktische tools, tips en voorbeelden uit de praktijk. Bent u directeur, leerkracht, (vak)docent, zorgcoördinator of werkzaam in het onderwijs in de regio Zaanstreek-Waterland en geïnteresseerd? Dan is deze middag voor u bedoeld! Aanmelden kan via www.gezondeschoolzw.nl.

Alvast aan de slag?
Wilt uw school alvast aan de slag met de Gezonde School-aanpak of wilt u meer informatie hierover ontvangen, neem dan contact met ons op via gezondeschool@ggdzw.nl of kijk op www.gezondeschool.nl.
Vooraankondiging: ouderavond "Praten met pubers" in Purmerend
Praten met pubers lijkt wel een vak apart. Met het bereiken van de puberleeftijd lijken de mogelijkheden om met een puber contact te hebben sterk te veranderen. Ouders en leerkrachten moeten rekening houden met nieuwe ervaringen en stemmingswisselingen. De vraag is ”Hoe houden we het gezellig?”. De lezing ‘Praten met je puber’ kan de ouders hierin helpen.

GGD Zaanstreek-Waterland organiseert samen met Brijder Jeugd en gemeente Purmerend de avond ‘Praten met je puber’ voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar die in de gemeente Purmerend wonen. Communicatie, communicatiestijlen en tips voor wat wel en niet te doen, krijgen ruimschoots aandacht. We hopen dat u deze thema-avond via de communicatiekanalen van uw school onder de aandacht van ouders wilt brengen. 
» Lees verder
Smokefree Challenge - aanmelden nog tot 1 oktober mogelijk
Smokefree Challenge is een klassikale niet-roken wedstrijd voor klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs. Leerlingen die meedoen aan de wedstrijd beloven een half jaar niet te gaan roken en zetten daarvoor op drie momenten in dit half jaar hun handtekening. Daarnaast krijgen de leerlingen een online les over roken. Met de wedstrijd dingt de klas mee naar de landelijke hoofdprijs: met de hele klas een dag naar Walibi Holland. Daarvoor moeten ze een creatieve opdracht maken en inleveren.   

Scholen die dit schooljaar willen deelnemen aan Smokefree Challenge kunnen zich aanmelden tot 1 oktober aanstaande. Lees hier meer over de aanmeldprocedure. Voor vragen kunt u terecht bij de GGD via gb@ggdzw.nl
» Lees verder
Zelfmoordpreventie, praten helpt
In Zaanstreek-Waterland denkt grofweg 14% van de jongeren op de middelbare school wel eens aan zelfmoord. Zelfmoord - ofwel suïcide - is voor veel mensen geen makkelijk onderwerp om over te praten. Maar bij vermoedens dat iemand rondloopt met zelfmoordgedachten is het goed daarover het gesprek aan te gaan. Als het taboe verdwijnt om over zelfmoordgedachten te praten kan het aantal zelfmoorden omlaag.
» Lees verder
De Gezonde Schoolkantine
Het Bladergroen in Purmerend heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten zij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op het vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine
Colofon
www.ggdzw.nl