GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief Epidemiologie
 JAARGANG 3 | NUMMER 1 | maart 2017 
Redactioneel
Beste lezer,

Wij werken nog steeds aan de drie grote regionale gezondheidsonderzoeken onder kinderen, volwassenen en senioren. Tot het eind van 2016 waren we vooral bezig met het verzamelen van de gegevens. De hoge respons was hierbij een kroon op ons werk. Het eerste kwartaal van 2017 stond in het teken van het verwerken van de gegevens.  In juni krijgt u de eerste resultaten te zien, de responsaantallen zijn al in deze nieuwsbrief te lezen.

De cijfers van het gezondheidsonderzoek bij volwassenen en senioren van 2012 zijn onlangs gebruikt door het RIVM om onderzoek te doen naar het beweeggedrag van personen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking. In deze nieuwsbrief vindt u hier meer over.

Tot slot presenteren wij de overgewichtcijfers 2016.

Wij wensen u veel leesplezier!

Afdeling epidemiologie
GGD Zaanstreek-Waterland 
Eén op de vijf jongeren in de vierde klas is te zwaar
In Zaanstreek-Waterland laten de overgewichtcijfers 2016 van de jeugdgezondheidszorg zien dat één op de vijf vierdeklassers kampt met overgewicht, dit is inclusief obesitas. De cijfers zijn voor de gehele regio per gemeente berekend. Voor een aantal gemeenten zijn de gegevens per woonkern, wijk(-team) en/of jeugdteam weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de professionals van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zij registreren de lengte- en gewichtsgegevens van de kinderen die zij zien in het digitale dossier.

De overgewichtcijfers van 2016 kunt u hier bekijken.

De overgewichtcijfers van 2015 kunt u hier bekijken.
 
Goede respons op het GGD gezondheidsonderzoek
Inwoners van Zaanstreek-Waterland konden afgelopen najaar meedoen aan de gezondheidsenquête van onze GGD. Met veel persberichten, online acties en het verloten van prijzen is geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te motiveren om mee te doen. Immers: hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de gezondheid in kaart kunnen brengen. 54.000 inwoners hebben een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek en hierop heeft de helft gereageerd. Vooral senioren deden mee.

Doelgroep  Responspercentage 
Ouders van kinderen van 0 t/m 11 jaar  50% 
Volwassenen vanaf 19 jaar  37% 
Senioren vanaf 65 jaar  61% 

Resultaten vanaf mei beschikbaar
De GGD is tevreden met dit resultaat. De resultaten van het onderzoek zijn vanaf mei 2017 beschikbaar. Deze worden meegenomen in gesprekken met gemeenten en partners en in het rapport ‘de Regionale volksgezondheid toekomstverkenning 2017’. Ook verschijnen de cijfers op de nieuwe cijferwebsite van onze GGD, waarover we u binnenkort informeren. Gemeenten, (zorg)instellingen, wijk- en jeugdteams en de GGD gaan hiermee gericht aan de slag om gezondheid en welzijn van inwoners te verbeteren.
 
Mensen met een beperking sporten minder
Volwassenen met chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen bewegen minder vaak en doen minder aan sport dan volwassenen zonder deze problemen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit de GGD Gezondheidsonderzoeken 2012.  
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in verschillende interactieve kaarten.

Zaanstreek-Waterland scoort iets boven gemiddeld
In de regio Zaanstreek-Waterland voldoet 44,4% van de mensen met een lichamelijke beperking aan de beweegnorm, hiermee scoort Zaanstreek-Waterland net iets boven het landelijk gemiddelde van 44,1%. Van de mensen met een chronische aandoening voldoet landelijk 61,6% aan de beweegnorm, in Zaanstreek-Waterland voldoet 62,2% hier aan.Colofon
www.ggdzw.nl