GGD Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief Epidemiologie
 JAARGANG 4 | NUMMER 1 | april 2018
Redactioneel
Beste lezer,

De afgelopen tijd zijn de resultaten uit de vierjaarlijkse gezondheidsonderzoeken gepresenteerd aan bijna alle gemeenten. De gepresenteerde cijfers zijn beschikbaar op twee nieuwe websites waarover wij u in deze nieuwsbrief informeren.

Naast het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek heeft u in onze vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat wij gestart zijn met panelonderzoek. In deze nieuwsbrief vindt u de resultaten van het eerste onderzoek over psychische gezondheid.

Onlangs deden wij een literatuuronderzoek als onderdeel van een subsidieaanvraag over personen met verward gedrag.
In deze nieuwsbrief leest u meer over het onderzoek.

Tot slot presenteren wij u de overgewichtcijfers van de jeugd in 2017.

Wij wensen u veel leesplezier!

Epidemiologie
GGD Zaanstreek-Waterland
 
Resultaten panelonderzoek psychische gezondheid
Eind 2017 ging het eerste panelonderzoek van GGD Zaanstreek-Waterland van start. Bijna 1900 paneldeelnemers werden bevraagd over taboe op depressie en over de bekendheid met verschillende vormen van hulpverlening rondom psychische gezondheid. Eén van de resultaten uit het panelonderzoek is dat mannen vaker vooroordelen hebben over depressie dan vrouwen. Hoe omschrijven de panelleden een depressie? Naar welke hulpverleners gaan zij bij psychische problemen? U vindt het terug in de rapportage ‘Psychische gezondheid'.  De panelleden zijn inwoners (19+) van de regio Zaanstreek-Waterland en zijn geworven via de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren en de Kindmonitor 2016. Het panel biedt de GGD meer inzicht in wat er leeft in de regio; passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om gezond te leven? Voordeel is bovendien dat de resultaten snel beschikbaar zijn.
Bijna één op de vijf jongeren in de vierde klas is te zwaar
De overgewichtcijfers over 2017 laten zien dat zo’n één op de vijf (18%) vierdeklassers van het voortgezet onderwijs in Zaanstreek-Waterland kampt met overgewicht, dit is inclusief obesitas. De cijfers van de jeugd zijn onderverdeeld in diverse leeftijdsgroepen en zijn voor de gehele regio per gemeente berekend. Voor een aantal gemeenten zijn de gegevens per woonkern, wijk(-team) gezondheidsnetwerk en/of jeugdteam weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de professionals van de jeugdgezondheidszorg. Zij registreren de lengte- en gewichtsgegevens van de kinderen die zij zien in het digitale dossier. 

De overgewichtcijfers van 2017 kunt u hier bekijken en via gezondheidincijfers.ggdzw.nl.

De overgewichtcijfers van 2016 kunt u hier bekijken.
Cijfers over de regionale gezondheid beschikbaar op nieuwe websites
Hoeveel mantelzorgers zijn zwaar belast? Is het aantal kinderen met overgewicht toegenomen? Komt eenzaamheid meer voor onder ouderen? Het antwoord op deze en nog vele andere vragen over de gezondheid van inwoners van onze regio vindt u terug op twee nieuwe websites van de GGD.

- Op gezondheidsverkenning.ggdzw.nl vindt u de nieuwste cijfers gebundeld op de onderwerpen: bevolking, gezondheid, meedoen, bescherming en leefomgeving. Zo weet u van elk thema hoe het er nu voorstaat en wat u zou kunnen doen aan beleid en activiteiten. U vindt hier bijvoorbeeld hoeveel alcohol er wordt gedronken onder jongeren, volwassenen en zwangere vrouwen. Ook staat er steeds een uitleg bij de cijfers, wordt het regionale beeld vergeleken met het landelijk beeld en staat er beschreven hoe de uitkomsten zich verhouden tot die van eerdere jaren. Tot slot vindt u steeds een advies voor preventieve maatregelen.- Op gezondheidincijfers.ggdzw.nl kunt u gericht zoeken naar gezondheidscijfers en zelf analyses maken aan de hand van de voor u relevante zoektermen of criteria, bijvoorbeeld hoeveel overgewicht er voorkomt per gemeente of per leeftijdscategorie.

De cijfers van de kindmonitor en de volwassenen- en seniorenmonitor uit 2016 vormen de basis voor de nieuwe websites. Maar ook eerdere cijfers kunt u terugvinden. De website gezondheidincijfers.ggdzw.nl is nog volop in ontwikkeling en voor beide websites geldt dat deze steeds worden aangevuld als nieuwe cijfers beschikbaar zijn. Neem gerust een kijkje!
Literatuuronderzoek naar interventies voor verward gedrag
Begin van dit jaar is er door ons een literatuuronderzoek gedaan naar erkende interventies voor de opvang van mensen met verward gedrag in de wijk. Gekeken is naar de randvoorwaarden die nodig zijn voor de aanpak, de meest geschikte methoden en welke samenwerkingsvormen belangrijk zijn. Het literatuuronderzoek is een onderdeel van de subsidieaanvraag/het projectvoorstel ‘Samenwerken in de wijk, rond de opvang van mensen met verward gedrag’ waarvan de eventuele toewijzing uiterlijk half mei bekend wordt gemaakt. Vanaf dat moment is het literatuuronderzoek terug te vinden op onze website in het rapport: Literatuuronderzoek naar wijkgerichte interventies voor personen met “verward gedrag”.  
Colofon
www.ggdzw.nl