GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland
Nieuwsbrief Epidemiologie  |  online weergeven
jaargang 4 | nummer 2 | december 2018
 
Redactioneel
Beste lezer,

Vrijdag 15 juni was het de Dag van de Ouderenmishandeling. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag, aan de hand van het onderwerp ouderenmishandeling, over onze twee nieuwe websites. U leest er welke informatie u waar kunt vinden.

Naast de informatie en cijfers die wij u bieden via de twee websites willen wij u inlichten over de mogelijkheid van ons tot het geven van presentaties over gezondheidsonderwerpen op gemeente en/of wijkniveau.

Op nationaal niveau heeft minister Blokhuis opdracht gegeven om tot een Nationaal Preventieakkoord te komen. Wat houdt dit akkoord in en hoe kan een nationaal akkoord lokaal beleid of acties ondersteunen?

Tot slot stellen we u graag op de hoogte van de publicatie: “literatuuronderzoek over personen met verward gedrag’’.

Wij wensen u veel leesplezier!
 
Epidemiologie
GGD Zaanstreek-Waterland 
 
Nieuwe privacyrichtlijnen
U ontvangt deze e-mail omdat u bent geabonneerd op onze Epidemiologie nieuwsbrief. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in gegaan. Hiermee veranderen de regels over het gebruik van (persoons)gegevens. Wij willen u er op wijzen dat indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief, u zich hier kunt afmelden. In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt (3x per jaar), vindt u overigens een afmeldmogelijkheid. Bent u tevreden over hoe wij u informeren dan hoeft u niets te doen. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe uw gegevens worden verwerkt.
 
 
 
 
5% ouderenmishandeling in Nederland, hoe is dit regionaal?
Afgelopen vrijdag 15 juni was de Dag van de Ouderenmishandeling. Mishandeling van ouderen is soms moeilijk voor te stellen. Hoeveel komt het voor in onze regio? En hoe kunnen we het taboe doorbreken? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden op onze website: gezondheidsverkenning.ggdzw.nl
Naast het onderwerp ouderenmishandeling zijn er diverse andere onderwerpen te vinden onder de thema’s: bevolking, gezondheid, meedoen, bescherming en leefomgeving. Van deze onderwerpen worden regionale cijfers vergeleken met landelijke cijfers, maar ook met eerdere jaren en tevens voorzien van uitleg en advies voor preventieve maatregelen.  
 

 
Wilt u  weten hoe vaak ouderenmishandeling in uw gemeente voorkomt en bijvoorbeeld wat de verschillen zijn onder mannen en vrouwen, kijk dan eens op: gezondheidincijfers.ggdzw.nl
Op deze website kunt u zelf analyses maken aan de hand van de voor u relevante zoektermen of criteria. De website is nog volop in ontwikkeling en wordt continu aangevuld met nieuwe cijfers.
Thema’s die hier op dit moment al te vinden zijn; overgewicht, voeding en bewegen, zwangerschap en genotsmiddelen, beperkingen, angst en depressie, alcoholgebruik, vallen, ingrijpende gebeurtenissen en huiselijk geweld, en eenzaamheid.
 
 
 
 
'Weet wat er speelt in uw wijk'
Hoe vaak komen gezondheidsvragen voor? En bij wie? Waarin verschilt de gemeente of wijk waarvoor u werkt van andere gebieden? Bijvoorbeeld als het gaat om roken, overgewicht, mantelzorg, opvoedthema’s die ouders interessant vinden.

Stedelijke buurten met veel inwoners met een lage sociaal-economische status, zoals we die in Purmerend en Zaandam kennen, hebben andere vraagstukken dan de landelijke gemeenten in de regio. Gemeenten stellen zelf beleidsprioriteiten, zoals aandacht voor armoede, suïcide of eenzaamheid. Dit vraagt omgevingssensitiviteit. Het is belangrijk om te weten wat speelt in uw wijk en gemeente.

Epidemiologie van GGD Zaanstreek-Waterland verzorgt graag interactieve presentaties in gemeenten en wijken, bijvoorbeeld als start van een wijkavond.

Mail ons gerust als u daarvan gebruik wilt maken: epi@ggdzw.nl
 
 
 
 
Nationaal en lokaal werken we aan een Preventieakkoord
Om de maatschappelijke kosten van ongezonde voeding, overmatig alcoholgebruik en roken te drukken heeft de minister opdracht gegeven om tot een Preventieakkoord te komen. Er zitten tal van partijen en experts aan tafel. Zij moeten tot ambitieuze en concrete doelen en maatregelen komen. Zij gaan zich richten op preventieve inzet op de thema’s roken, alcohol en overgewicht.

Voorbeelden die zijn ingebracht zijn:

* Prijzen van gezonde voeding moeten worden verlaagd, een heffing op suiker.
* Beperkte verkooppunten tabak en handhaving van de minimum leeftijd voor aankoop tabak.
* Prijsmaatregelen voor alcohol en het verminderen van alcoholverkooppunten.

Samenwerking op nationaal niveau en lokaal niveau is van belang. Diverse gemeenten behalen lokaal al effect met een integrale aanpak. Blokhuis wil dit met het Preventieakkoord verbreden en wil afspraken maken die verder gaan dan vrijblijvende afspraken, waarbij partijen verantwoordelijkheid nemen.

Het regeerakkoord van Rutte III, oktober 2017, stelde het initiatief voor dit Preventieakkoord op. Het Nationaal Preventieakkoord moet in oktober 2018 klaar zijn.

Meer informatie over het Nationaal Preventieakkoord vindt u op de website van de Rijksoverheid en middels het document ‘Preventie houdt je gezonder’.
 
 
 
 
Literatuuronderzoek naar interventies voor verward gedrag online
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat wij begin van dit jaar een literatuuronderzoek hebben gedaan naar erkende wijkgerichte interventies voor de opvang van mensen met verward gedrag in de wijk. Er zijn lokale randvoorwaarden voor de wijkaanpak voor mensen met verward gedrag benoemd evenals de werkwijze van ondersteuning en benodigde samenwerkende partijen. Ondertussen is bekend  dat het projectvoorstel ‘Samenwerken in de wijk rond de opvang van mensen met verward gedrag’, waar het literatuuronderzoek deel van uitmaakte, is goedgekeurd. U kunt hier het literatuuronderzoek terug vinden in het rapport: Literatuuronderzoek naar wijkgerichte interventies voor personen met ’verward gedrag’. 
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Epidemiologie
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar epi@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Epidemiologie.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties