GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland

Epidemiologie nieuwsbrief

  |  online weergeven
jaargang 4 | nummer 3 | december 2018
 
Redactioneel
Beste lezer,

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal rapporten die wij recent hebben uitgebracht.
Als eerste is er een rapportage verschenen over het  panelonderzoek dat we afgelopen zomer hebben gehouden over zonnen. De resultaten hiervan geven inzicht in hoe panelleden omgaan met zon en zonbescherming. Daarnaast is er een publicatie over voorspellers van zware belasting bij mantelzorgers en verwachten we binnenkort een publicatie over de relatie tussen armoede en gezondheid. U leest erover in deze nieuwsbrief.

Vanuit de GGD GHOR Nederland is het bericht gekomen dat de gezondheidsdata app vernieuwd is. Kent u de app al?   

Wij wensen u veel leesplezier en alvast fijne feestdagen!
 
Epidemiologie
GGD Zaanstreek-Waterland 
 
Resultaten panelonderzoek zonbescherming
In de zomerperiode van 2018 heeft GGD Zaanstreek-Waterland een panelonderzoek gehouden over zonnen en zonbescherming. Ruim 1200 paneldeelnemers hebben deelgenomen. Zij kregen vragen over hoe zij omgaan met zonnige dagen en wat feiten en fabels zijn met betrekking tot zonnen.
Eén van de resultaten uit het panelonderzoek is dat slechts 3% van de panelleden zich niet beschermt tegen de zon door middel van smeren, kleren of weren.
Weten panelleden dat de gevolgen van uv-straling en verbranding groter zijn voor kinderen dan voor volwassenen? En zijn het vooral mannen of vrouwen die een zonnebril of juist een hoed dragen om zich te beschermen tegen de zon? Dit is terug te vinden in de rapportage ‘Zonbescherming'. Naast het vragende karakter van het panel is er dit keer veel informatie gegeven over zonnen en zonbescherming. Ook deze informatie is terug te vinden in de rapportage.

Op dit moment is er in het panel een vragenlijst uitgezet over een gezonde en veilige leefomgeving, we doen dat in samenwerking met de Veiligheidsregio.

De panelleden zijn inwoners (19+) van de regio Zaanstreek-Waterland en zijn geworven via de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren en de Kindmonitor 2016. Het panel biedt de GGD meer inzicht in wat er leeft in de regio; passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om gezond te leven? Voordeel is bovendien dat de resultaten snel beschikbaar zijn. 
 
 
 
 
 
Verminderen negatieve effecten van armoede op gezondheid bij kinderen
Kinderen die in arme gezinnen opgroeien hebben twee keer zo vaak een minder goede ervaren gezondheid en ook twee keer zo vaak sociaal-emotionele problemen als kinderen die in welvarende gezinnen opgroeien.
Wist u dat gemeenten, maar bijvoorbeeld ook scholen, de gevolgen van armoede op de gezondheid kunnen verzachten of voorkomen door de weerbaarheid van kinderen te verbeteren? Welke factoren spelen nog meer een rol? Wat kunnen gemeenten en bij opgroeiende kinderen betrokken organisaties doen om de negatieve effecten van armoede op de gezondheid van kinderen te verminderen?
GGD Zaanstreek-Waterland heeft hier in onze regio onderzoek naar gedaan bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Antwoorden op bovenstaande vragen leest u vanaf januari op onze nieuwe GGD-website, onder Gezondheidsonderzoek en registratie, in de factsheet ‘Samenhang tussen armoede en gezondheid van kinderen in Zaanstreek-Waterland’.
 
 
 
 
Wat voorspelt het best dat mantelzorg geven zwaar maakt
In de regio Zaanstreek-Waterland is 14% van de inwoners van 19 jaar of ouder een mantelzorger en hiervan voelt één op de vijf mantelzorgers zich zwaar belast. Het percentage zwaarbelaste mantelzorgers is in onze regio hoger dan landelijk. Wie zijn deze mensen, voor wie zorgen zij en hoeveel uur verlenen zij zorg? Welke factoren hangen samen met deze hoge belasting in onze regio? En wat kan er aan gedaan worden?
GGD Zaanstreek-Waterland heeft hier onderzoek naar gedaan met gegevens uit de Volwassenen en Seniorenmonitor 2016 en de resultaten gebundeld in de factsheet ‘Eén op de 5 mantelzorgers in Zaanstreek-Waterland is zwaar belast'.
 
 
 
 
Kent u de gezondheidsdata app al?
Afgelopen november is de GGD gezondheidsdata app opnieuw gelanceerd. Voor onze regio zijn in deze app de resultaten te vinden uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren 2016. U kunt zoeken naar cijfers over uw gemeente op verschillende gezondheidsthema’s, en deze vergelijken met andere gemeenten en het landelijke gemiddelde.
Nieuwe thema’s zoals alcohol, overgewicht, roken en ervaren gezondheid zijn toegevoegd, evenals het zoeken op leeftijdscategorie.
Stuur bij vragen over de cijfers van onze regio een e-mail naar: epi@ggdzw.nl.
 
Download de vernieuwde gezondheidsdata app via Google Play of de App store.
 
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Epidemiologie
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar epi@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Epidemiologie.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties