GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland
  |  online weergeven
Nieuwsbrief Infectieziekten maart 2019
 
Nieuwsbrief Infectieziekten
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief informatie over hepatitis C, vaccinatie op maat en de jaarcijfers van de algemene infectieziektebestrijding.

Veel leesplezier!

Team Infectieziektebestrijding
GGD Zaanstreek-Waterland
 
Hepatitis C: interpretatie laboratorium diagnostiek en meldingsplicht
In verband met verbeterde behandelingsmethoden zijn per 1 januari 2019 de volgende gevallen van hepatitis C meldingsplichtig:
 • acute hepatitis C infectie,
 • chronische hepatitis C infectie,
 • herinfectie met hepatitis C.
Aangezien de laboratoriumdiagnostiek lastig te interpreteren kan zijn, volgt hierbij een eenvoudig te volgen stroomschema.

Stroomdiagram meldingsplicht en uitslag HCV serologie voor artsen

Uitslag anti-HCV
Positief
 • Eerste keer anti-HCV positief? → Ja: bepaal HCV-RNA → kijk bij uitslag HCV-RNA.
 • Eerder anti-HCV positief? → Ja: bepaal HCV-RNA → kijk bij uitslag HCV-RNA.
Negatief* → Niet melden.

Uitslag HCV-RNA
Positief 1e keer getest?
 • Ja: Melden bij GGD**
 • Nee → Meer dan 12 weken na afronding van succesvolle behandeling?
  • Ja: Melden bij GGD***
  • Nee: Niet melden
Negatief → Niet melden.
 
*Bij recente infectie < 6 maanden geleden kan de anti-HCV nog negatief zijn terwijl de HCV-RNA (gevoeliger test) al wel positief kan zijn; dus bij hoge verdenking op recente infectie dan HCV-RNA laten bepalen.
** Er is sprake zijn van een recente primo hepatitis C infectie of een chronische hepatitis C infectie/infectie met onbekende duur.
*** Er is sprake zijn van een hepatitis C herinfectie.
N.B. Anti-HCV positief in combinatie met negatieve HCV-RNA betekent dat een doorgemaakte infectie geklaard is.
 
 
 
 
Vaccinatie op maat: een taak voor GGD-artsen, huisartsen en medisch specialisten
Met 'vaccinaties op maat' worden vaccinaties bedoeld buiten het reguliere vaccinatie-aanbod van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en van reizigersklinieken. Burgers kunnen op eigen verzoek en op eigen kosten deze vaccinaties (indien beschikbaar) verkrijgen via verschillende zorgverleners en/of zorginstanties; de toegang tot deze vaccinaties is niet gereguleerd. Het aanbod van beschikbare vaccins op maat neemt toe in Nederland (bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe vaccins en/of door nieuw uitgebrachte adviezen van de Gezondheidsraad).

Vanwege de toenemende (media)aandacht voor vaccinaties stijgt de bekendheid hierover bij het publiek en neemt de kans op vragen van cliënten/patiënten hierover toe; zowel bij de GGD, huisartsen als medisch specialisten.

Omdat het hier vaccinaties betreft, gaan huisartsen en medisch specialisten er soms ten onrechte vanuit dat iedere GGD alle beschikbare vaccinaties aanbiedt. Aangezien het geen publieke gezondheidszorg betreft en dus eigenlijk een markttaak is (net als de reizigerszorg), staat het elke GGD vrij ‘vaccinaties op maat’ al dan niet aan te bieden.
GGD Zaanstreek-Waterland zal vooralsnog niet alle beschikbare vaccinaties aanbieden als ‘vaccinatie op maat’. Wanneer er een rapport van de Gezondheidsraad verschijnt over een vaccinatie wordt een afweging gemaakt of het desbetreffende vaccin door GGD Zaanstreek-Waterland ‘op maat’ aangeboden zal worden. Factoren die hierbij een rol spelen zijn of er naast individuele gezondheidswinst ook gezondheidswinst op populatie niveau te verwachten is, de grootte van de te verwachte vraag van burgers en logistieke/bedrijfstechnische redenen. GGD Zaanstreek-Waterland zal met enige regelmaat het gevoerde beleid rondom ‘vaccinaties op maat’ verspreiden naar de huisartsen in de regio.

Indien cliënten/patiënten tijdens een consult bij de huisarts vragen hebben over een 'vaccinatie op maat', zal telkens voorlichting gegeven moeten worden en een individuele afweging gemaakt moeten worden of dit zinvol is. Informatiebronnen die bij deze afweging gebruikt kunnen worden zijn:
Natuurlijk kunt u bij vragen over 'vaccinaties op maat' altijd overleggen met de Algemene Infectiektebestrijding (AIZB), te bereiken op 075-6518316/317.
 
 
 
 
Jaarcijfers infectieziektebestrijding en Sense/soa 2018
Het totaal aantal meldingsplichtige infectieziekten vertoont een daling ten opzichte van 2017. Deze daling is toe te schrijven aan de (landelijke) daling van het aantal kinkhoest meldingen (van 75 in 2017 naar 50 in 2018). De daling van hepatitis B in 2017 is gevolgd door een kleine stijging (van 19 naar 21). Een opvallende toename van het aantal meldingen van bacillaire dysenterie (shigellose) van 2 naar 12 kunnen we niet verklaren.
In 2018 kreeg het team Infectieziektebestrijding 1032 adviesvragen te verwerken. Dit is een stijging van 548 ten opzichte van 2017. Opvallend hierbij zijn de 522 adviesvragen ten aanzien van vaccinaties. Een groot deel van deze adviesvragen betrof meningokokken vaccinaties ACWY buiten het RVP en vragen rondom maternale kinkhoestvaccinatie.

Het aantal gediagnosticeerde soa’s in 2018 is gedaald van 247 naar 218. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de daling van het aantal vastgestelde chlamydia-infecties van 203 naar 175. Het aantal syfilis infecties nam af van 10 naar 2 in 2018. Het aantal gonorroe infecties steeg van 28 naar 33. Er waren 6 nieuwe hiv-infecties vastgesteld (een toename van 2 ten opzichte van 2017). Het totaal aantal consulten inclusief initiële consulten, behandelconsulten, herhaalconsulten en thuistesten was 1.394.

Tabel: aantal en aard meldingsplichtige infectieziekten 2018

  2015 2016 2017 2018
Infectieziekten         
Bacillaire dysenterie/shigellose  7 7  2 12
Bof   1 0 1 0
Brucellose  0 1 0 0
Buiktyfus (Febris typhoidea)   0 2 0 0
E coli O157   10 4 4 2
Hepatitis a  0 0 2 3
Hepatitis b   31 31 19 21
Hepatitis c  0 2 1 0
Heamophilus Influenzae b 0 1 0 2
Invasieve Gr. A. Streptokok 2 6 9 6
Gele koorts 0 0 0 1
Legionella 5 5 8 10
Leptospirose 0 1 1 1
Listeriose 1 2 0 2
Malaria 19 2 1 1
Mazelen 0 0 0 0
Meningokokkose 2 4 2 5
MERS-CoV 0 2 0 0
S.Paratyphi 3 1 3 0
Pertussis 82 102 75 50
Pneumokokken 0 0 0 1
Prion ziekte 0 1 1 0
Psittacosis 0 0 1 2
Q koorts 0 0 5 0
Salmonella cluster 0 3 0 0
Eindtotaal 163 178 135 119
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
George Neve
Ilja Geertzen
Janine van den Brink
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar meldingizb@ggdzw.nl t.a.v. IZB nieuwsbrief
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties