GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland
Nieuwsbrief Gezond op school - Basisonderwijs  |  online weergeven
 juni 2019
 
Nieuwsbrief Gezond op school
Beste lezer,

Met de nieuwsbrief ‘Gezond op school’ informeren we professionals binnen het voortgezet onderwijs over gezondheidsbevordering. We houden u op de hoogte van actuele regionale en landelijke ontwikkelingen. Ook vindt u hierin informatie over onze activiteiten op het gebied van gezonde leefstijl. U kunt deze praktische informatie gebruiken bij het optimaliseren van een gezond leefklimaat op uw school. Uiteraard kunt u de inhoud van de nieuwsbrief ook gebruiken in uw eigen nieuwsbrief.
 
Verdriet en rouw op uw school: wat biedt de GGD?
Wist u dat de GGD uw school kan ondersteunen bij het overlijden van een leerling, leerkracht of ouder? Te denken valt aan begeleiding in de groep, begeleiding leerkrachten en een themabijeenkomst.
Voor het basisonderwijs is het protocol verdriet & rouw ontwikkeld. Het protocol bevat suggesties en aanbevelingen hoe te handelen.
Ook is de leskoffer ‘verdriet & rouw’ te leen. Dit is een samengestelde koffer die scholen kunnen gebruiken bij verdriet & rouw. De koffer bestaat o.a. uit boeken voor volwassenen, boeken voor de kinderen, werk- en herinneringsboeken, brochures, verschillende (spel) materialen en een handpop. Verder bevat de koffer voorbeelden van draaiboeken, tips en uitleg over rouwreacties bij kinderen.
Voor het reserveren van de leskoffer mailt u naar cursus@ggdzw.nl.
Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met uw eigen jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts of bel naar de GGD: 075 – 651 92 92. 
 
 
 
 
Nieuw: lespakket van KWF 'Slim met de zon'
Bescherming tegen de zon is belangrijk: voor nu én later! Bij kinderen kunnen beschadigingen door uv-straling van zonlicht grote gevolgen hebben. Zware zonverbranding in de jeugd verdubbelt de kans op het krijgen van melanoom, de meest ernstige vorm van huidkanker. Daarom is bescherming tegen de zon zo belangrijk, juist voor kinderen. De tijdstippen dat kinderen op school buiten spelen, zijn de momenten waarop de zonkracht het hoogst is, met alle bijbehorende risico’s. Daarom is  het belangrijk dat ook op school aandacht is voor zonbescherming.
KWF Kankerbestrijding en het online platform Klasse TV hebben daarom het lespakket ‘Slim met de Zon’ ontwikkeld voor kinderen in het basisonderwijs. De toon is: wie op jonge leeftijd leert om slim met de zon om te gaan, heeft daar levenslang profijt van! ‘Slim met de zon’ maakt kinderen hier op een vrolijke en verrassende manier van bewust.
Het online lespakket is geschikt voor alle groepen. Voor iedere bouw zijn er op maat gemaakte lessen. Deze zijn makkelijk te geven op het (digi)bord en kosten weinig voorbereidingstijd. Daarnaast zijn er materialen te downloaden, zoals een zonprotocol, weerposter en ouderbrieven. Kijk voor meer informatie op: http://pakket.klassetv.nl/slimmetdezon/index.html.
 
 
 
 
Eik in de buurt van de school? Let op!
De lente is begonnen en we zijn op weg naar de zomer. Vanaf deze periode gaan de eikenprocessierupsen zich weer ontwikkelen en kunnen de brandharen voor gezondheidsklachten bij mens en dier zorgen. De hoogste tijd om u te verdiepen in dit overlast gevende beestje als uw school in de buurt van eiken staat. Door meer te weten kunt u meehelpen het een en ander te voorkomen.

Kijk daarom eens op nieuwe landelijke website www.oakie.info. Hierop leest u waar u op kunt letten en wat u kunt doen als uw leerlingen klachten hebben.
 
 
 
 
Subsidie watertappunt
De landelijke programma’s Gezonde School en Jongeren op Gezond Gewicht komen binnenkort met een subsidieregeling voor watertappunten. Dit werd bekend gemaakt tijdens de Koningsspelen.
Willen jullie ook een watertappunt op het schoolplein? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de Gezonde School. Hierin komt te staan wanneer de belangstellingsregistratie open is en krijgt u meer informatie over de regeling.
 
 
 
 
GGD Appstore
Kent u de GGD Appstore al? Alle GGD’s van Nederland zoeken naar goede en betrouwbare apps die een bijdrage kunnen leveren aan uw gezondheid. Ook zoeken we naar geschikte apps voor kinderen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar:
  • Villa Pinedo, voor kinderen die verhalen willen uitwisselen over de scheiding van hun ouders;
  • Ruzzle, een spel voor jong en oud om je concentratievermogen te vergroten;
  • Care Free, als een kind meer wil weten over kindermishandeling en hoe je dan hulp kunt vragen voor jezelf of een ander;
  • De avonturen van Glansje en Tom, een app om met games kinderen meer te leren over mondgezondheid en gezond eten.
  • Kijk voor nog veel meer apps op www.ggdappstore.nl.
 
 
 
 
Winactie: Boekenpakket
We hebben veel leuke voorleesboeken, over onder andere pesten, seksualiteit en weerbaarheid. Kunnen we u daar blij mee maken? Stuur ons een e-mail met vermelding van uw naam en adres naar gb@ggdzw.nl.
 
 
 
 
Jaarplanning: Staat de Week van de Lentekriebels er al in?
Het einde van het schooljaar komt langzaam weer in zicht. Dat betekent, dat veel scholen naast de jaarafsluiting en het schoolkamp ook bezig zijn met hun jaarplanning 2019 - 2020. Denken jullie daarbij ook weer aan de Week van de Lentekriebels? In 2020 vindt deze nationale projectweek plaats van 16 t/m 20 maart. Duizenden leerlingen in het basis- en het speciaal onderwijs krijgen dan weer les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Zij gebruiken hierbij het digitale lespakket Kriebels in je buik.

De GGD kan meedenken in de ondersteuning van de school om dit op te zetten of verder in te richten. Bijvoorbeeld door een training te geven aan leerkrachten, uitleg te geven over het lespakket Kriebels in je Buik, of door verder aan de slag te gaan met de aanvraag van het vignet Relaties en Seksualiteit. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via gb@ggdzw.nl of bel 075 – 651 9292.

Freya te Boekhorst, leerkracht van ’t Pierement in Purmerend:

‘’Patty van de GGD heeft ons leerkrachtenteam dit jaar getraind om over seksualiteit in gesprek te gaan. De kinderen vinden de Week van de Lentekriebels fantastisch! Ze stellen heel veel vragen en doen goed mee tijdens de lessen. Wij zijn van plan deze week jaarlijks terug te latenkomen!’’ 
 
 
 
 
Andere data voor uw jaarplanning
Dag van de leraar: 5 oktober 2019
Week van het respect: 4 t/m 10 november 2019
Week van de Mediawijsheid: 8 t/m 15 november 2019, thema 'Aan of uit?'
Internationale dag van de rechten van het kind: 20 november 2019
Week van het Geld: 23 t/m 27 maart 2020
 
 
 
 
Kom in actie voor een rookvrij schoolterrein
Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Gelukkig zijn steeds meer plekken waar kinderen komen rookvrij. Vanaf augustus 2020 is een rookvrij schoolterrein verplicht voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Wil je niet wachten tot 2020, kom dan in actie. Kijk op rookvrijschoolterrein.nl voor een stappenplan, tips en meer informatie.

Medewerkers, leerlingen en ouders kunnen ook zelf tekenen voor een rookvrij schoolterrein. Ga naar rookvrij.nl, selecteer je schoolplein en teken voor een rookvrije locatie. Ook kun je eenvoudig een banner voor de school website downloaden die in één oogopslag het aantal verzamelde ondertekeningen voor jouw school laat zien. Maak nu de banner
 
 
 
 
Extra aandacht voorkoming meisjesbesnijdenis in zomerperiode
Veel kinderen kijken uit naar de zomervakantie. Er zijn meisjes die komende zomer het land van herkomst bezoeken en risico lopen hier besneden te worden. Meisjesbesnijdenis is een ernstige vorm van kindermishandeling. Onze Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis, zeker in deze periode voor de zomervakantie.

Hieronder meer informatie:
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Gezondheidsbevordering
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar gb@ggdzw.nl
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties