GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland
  |  online weergeven
jaargang 1 | nummer 1 | mei 2020
 
Nieuw in Zaanstad: Programma Nu Niet Zwanger
Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie
Dit is de eerste nieuwsbrief over het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Hiermee informeren we u regelmatig over de ontwikkelingen over het programma NNZ; in de regio en landelijk. Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw collega’s of netwerkpartners die hier ook interesse in hebben. Zij kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich in het colofon afmelden.
 
 
Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens. Zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit doen we door actieve begeleiding te bieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Hierbij staan we vanuit hun leefwereld stil bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden.

Nu niet Zwanger gestart in gemeente Zaanstad
GGD Zaanstreek-Waterland is gestart met de uitvoering van het landelijke programma Nu Niet Zwanger in de gemeente Zaanstad. De start van NNZ verloopt door de coronacrisis anders dan gedacht. De aandacht ligt bij de GGD natuurlijk op de corona-werkzaamheden. Ook u heeft het misschien druk hiermee. 

Wij zijn nu bezig met het inrichten van een NNZ-structuur in de regio. Maar het organiseren van bijeenkomsten, het geven van presentaties en het komen tot samenwerkingsafspraken verloopt anders dan gepland. De afgelopen weken hebben we aan de achterkant gewerkt aan het creëren van voorwaarden. De komende weken starten we met het geven van digitale presentaties over NNZ; eerst bij de GGD, maar daarna ook bij partners in Zaanstad. Wilt u graag op de korte termijn kennismaken met ons als NNZ-regioteam en met NNZ, mail ons dan.

Het programma
NNZ ondersteunt mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Die een combinatie van moeilijke problematiek kennen. En vaak al in beeld zijn van één of meer hulpverleners. Het doel van het programma is, dat deze mensen een bewuste keuze maken over het moment van hun kinderwens. En niet onbedoeld zwanger raken.

Kern van NNZ
Kern van de aanpak van NNZ is het bieden van actieve begeleiding. Beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. NNZ is het eerste programma in Nederland dat deze doelgroep:

  1. outreachend ondersteunt bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens;
  2. en hen bij de wens tot uitstel van de kinderwens desgewenst actief begeleidt bij het maken van hun keuze voor geschikte anticonceptie.

Het regioteam in Zaanstad

Anja Boer (foto 1) en Joanne Wieringa (foto 2) vormen samen het regioteam NNZ in Zaanstad. Anja Boer is de inhoudelijk coördinator en Joanne Wieringa de projectleider. Hieronder stellen zij zich voor.


Mijn naam is Anja Boer en ik ben gestart als inhoudelijk coördinator NNZ. Al enige jaren werk ik op het gebied van seksuele gezondheidszorg bij GGD Zaanstreek-Waterland als verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid. Het praten over seksualiteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat merk ik bij cliënten én hulpverleners. Ook kom ik tegen dat geschikte anticonceptie niet voor iedereen bereikbaar is. Vaak is er een langere weg voor nodig om dit goed te organiseren en moeten drempels genomen worden. Een paar jaren geleden las ik al over het succesvolle initiatief om met mensen hun kinderwens te bespreken. Zodat zij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. Wat mij vooral enthousiasmeerde was dat er niet iets nieuws opgericht werd. Maar dat dit via bestaande hulpverleningsinstanties beter op de kaart gezet wordt. Ik vond meteen dat we er in Zaanstad ook iets mee moesten; met andere organisaties samenwerken om dit beter te doen.

Nu is het zover dat we zelf aan NNZ mee kunnen doen! Ik ben blij dat ik met mijn kennis en ervaring hieraan kan meewerken. Als inhoudelijk coördinator begeleid ik cliënten en ondersteun ik collega’s bij ingewikkelde casuïstiek die speelt binnen de eigen instelling. Daarnaast train en begeleid ik NNZ-aandachtsfunctionarissen uit de regio, onderhoud ik contact met het somatisch netwerk, beheer ik de financiën voor anticonceptie en coördineer ik de workflow.

Ik ben ervan overtuigd dat we er met elkaar kwetsbare mensen kunnen ondersteunen in het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens.

Samen met Joanne kijk ik uit naar een vruchtbare samenwerking!


Ik ben Joanne Wieringa en sinds half maart projectleider NNZ bij GGD Zaanstreek-Waterland. Vanaf het eerste moment dat ik over NNZ hoorde, was ik enthousiast over het programma. Ik zie namelijk regelmatig, als dochter van ouders die pleegkinderen opvangen, van dichtbij hoe belangrijk het is met kwetsbare mensen in gesprek te gaan over hun kinderwens. Ik hoor en zie vaak dat dit geen normaal gespreksonderwerp is. Of dat niet duidelijk is wie dit gesprek voert. NNZ gaat dit gesprek juist wel aan en begeleidt de cliënt in het maken van een eigen keuze.

Als projectleider draag ik zorg voor de uitrol van het project NNZ. Samen met Anja bouwen we aan het NNZ-netwerk in Zaanstad. We geven presentaties en organiseren trainingen voor aandachtsfunctionarissen. Ook ondersteunen we ketenpartners bij het realiseren van de randvoorwaarden om met NNZ te starten en maken samenwerkingsafspraken.

Ik kijk er naar uit om u (digitaal) te ontmoeten. En samen aan de slag te gaan om NNZ binnen Zaanstad tot een succes te maken.

Heeft u vragen aan Anja en/of Joanne? Wilt u graag in gesprek over wat uw organisatie kan betekenen voor kwetsbare mensen met betrekking tot kinderwens, seksualiteit en anticonceptie? Mail naar nnz@ggdzw.nl.

Vragen of informatie?
Kijk voor meer informatie over NNZ op de website van NNZ en in deze infosheet. Bekijk ook het NNZ-inspiratiefilmpje.

Of neem contact op met het regioteam NNZ gemeente Zaanstad via nnz@ggdzw.nl.
 
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
George Neve
Ilja Geertzen
Janine van den Brink
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar meldingizb@ggdzw.nl t.a.v. IZB nieuwsbrief
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties