GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland

Epidemiologie nieuwsbrief

  |  online weergeven
jaargang 6 | nummer 1 | mei 2020
 
Redactioneel
We hebben twee nieuwe rapporten van panelonderzoeken die we graag met u willen delen.
We leven in een uitzonderlijke periode waarin we te maken hebben met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De GGD heeft een panelonderzoek gehouden over de beleving en informatiebehoeften rondom het
Coronavirus. De resultaten hiervan vindt u in deze nieuwsbrief. Ook deden we onderzoek naar een ander wereldwijd probleem, namelijk antibioticaresistentie. We vroegen inwoners van Zaanstreek-Waterland o.a. naar ervaringen en kennis m.b.t. antibioticagebruik en –resistentie.
Tot slot informeren wij u graag over drie gezondheidsonderzoeken die we dit najaar starten.

Wij wensen u veel leesplezier!
  
Sector Strategie & Ontwikkeling - Epidemiologie
GGD Zaanstreek-Waterland
 
Coronavirus onderzoek april 2020
Hoe beleven mensen de situatie rondom corona? Welke informatie willen zij en hoe ervaren zij de maatregelen? Bijna 3200 inwoners van Zaanstreek-Waterland hebben onze vragenlijst ingevuld. Hun antwoorden leest u in de factsheet coronavirus.

Resultaten
Veel inwoners leven zo normaal mogelijk door en lukt het om aan de maatregelen te houden. Dat is fijn en ook belangrijk om de verspreiding van corona tegen te gaan. Veel mensen zijn bezorgd en dan vooral over hun eigen gezondheid en die van naasten. Er zijn ook kwetsbare groepen die onze aandacht nodig blijven hebben.

Doel
Dit onderzoek geeft GGD Zaanstreek-Waterland een goed beeld van hoe burgers in onze regio deze bijzondere periode ervaren. De uitslag biedt aanknopingspunten voor activiteiten en (gemeentelijk) beleid. Ook onze informatievoorziening kunnen we hierdoor beter inrichten.

We zullen vaker een meting houden over corona. Zodat wij goed op de hoogte blijven van de mening van inwoners en hun behoefte aan informatie en hulp.

 
 
 
 
Relatie hygiëne en antibioticaresistentie niet erg bekend
Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Doordat steeds meer bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica, wordt het in de toekomst steeds moeilijker om ‘simpele’ infecties te bestrijden. Twee belangrijke oorzaken van antibioticaresistentie zijn (verkeerd) antibioticagebruik en hygiëne. GGD Zaanstreek-Waterland heeft begin 2020 een panelonderzoek gehouden naar de ervaringen met en kennis over antibioticagebruik en antibioticaresistentie in de regio.Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat ongeveer een op de vijf mensen in ons panel iemand in zijn omgeving kent die weleens een resistente bacterie heeft gehad. Meer dan de helft van de panelleden weet niet dat een goede hygiëne helpt om antibioticaresistentie te voorkomen. Handen wassen is een hygiënemaatregel en ons in deze coronatijd niet onbekend. Slechts 34% van de panelleden wast altijd zijn/haar handen voor het eten. En ruim een derde wast niet altijd zijn/haar handen na een toiletbezoek.
Bent u benieuwd naar meer resultaten met betrekking tot antibioticagebruik en antibioticaresistentie, lees het in de rapportage Antibiotica.

Panel Zaanstreek-Waterland
Ruim 1100 panelleden hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Het panel bestaat uit inwoners uit de regio (19 en ouder). Ze zijn geworven via de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren, de Kindmonitor 2016 en sociale media. Het panel geeft snel inzicht in de mening, beleving en gedrag van inwoners over allerlei gezondheid- en welzijnsonderwerpen. Voor meer informatie over het panel ga naar panel.ggdzw.nl.
 
 
 
Drie grote gezondheidsonderzoeken van start in september
GGD Zaanstreek-Waterland start dit najaar 3 grote onderzoeken naar gezondheid en leefstijl. Deze onderzoeken vinden plaats bij kinderen (van 0 tot 12 jaar), volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar).

Werkwijze
Ongeveer 55.000 inwoners krijgen vanaf half september een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De computer heeft willekeurig namen en adressen uit het bevolkingsregister gekozen. Deze personen krijgen een uitnodiging thuisgestuurd met een inlogcode waarmee ze online de vragenlijst kunnen invullen.

Resultaten
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en de GGD de zorg en activiteiten zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de inwoners.
De onderzoeken geven antwoorden op vragen als:
  • Komen sommige gezondheidsproblemen in onze gemeente vaker voor dan ergens anders in Nederland?
  • Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven
We maken de resultaten halverwege 2021 bekend op www.ggdzw.nl.

 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Epidemiologie
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar epi@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Epidemiologie.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties