GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland
  |  online weergeven
jaargang 1 | nummer 3 | oktober 2020
 
Nieuwsbrief #4 Nu Niet Zwanger gemeente Zaanstad
Met deze nieuwsbrief informeren we u regelmatig over de ontwikkelingen over het programma Nu Niet Zwanger (NNZ); in de regio en landelijk.


 
 
Eerste aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger geschoold
Op dinsdagmiddag 6 oktober is de eerste groep van zes enthousiaste aandachtsfunctionarissen voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) Zaanstad geschoold. Vanuit diverse organisaties (Jeugdteam, Voorzorg, MABZ, Brijder en verloskundigenpraktijk Lavita) werden professionals geschoold om binnen hun eigen organisatie als aandachtsfunctionaris aan de slag te gaan. De scholing vond plaats in een grote ruimte op een veilige 1,5 meter afstand van elkaar.
 
Lees verder
 
 
 
Nu Niet Zwanger levert meer maatschappelijke baten op dan dat het kost
De impact van Nu Niet Zwanger kan zowel ethisch, maatschappelijk en/of economisch van aard zijn. Het doel van Nu Niet Zwanger is primair het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen en daarmee menselijke leed. Het betekent ook iets voor zorg- en ondersteuningskosten. Dit laatste is nu in beeld gebracht door middel van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. Deze werd uitgevoerd in opdracht van de VNG, de gemeente Utrecht en GGD regio Utrecht. De conclusie is dat Nu Niet Zwanger meer maatschappelijke baten oplevert dan dat het geld kost. Deze studie is niet bedoeld om menselijke verhoudingen in geld uit te drukken, maar vooral als instrument om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan.

Lees hier meer over de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse van Nu Niet Zwanger.
 
 
 
 
Nu Niet Zwanger onderdeel van huisartsen standaard
In de recent herziene Standaard ‘Anticonceptie’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap staat voortaan een expliciete verwijzing naar Nu Niet Zwanger:

Overweeg kwetsbare vrouwen voor begeleiding en anticonceptieadvies naar de GGD voor het programma ‘Nu niet zwanger’ te verwijzen. Het doel van dit programma is de regie op kinderwens van vrouwen en mannen met complexe problematiek te bevorderen en daarmee ongeplande en ongewenste zwangerschap te voorkomen.

De standaarden zijn door de beroepsgroep van huisartsen zelf geschreven. Het zijn vastgestelde evidence based richtlijnen die zij gebruiken in de uitvoering van hun dagelijks werk. De recent herziene standaard Anticonceptie is gepubliceerd op de website van het NHG. In het juninummer van het tijdschrift Huisarts en Wetenschap is een samenvatting van de standaard gepubliceerd.

 
 
 
 
Uitgelegd: Nu Niet Zwanger en Kansrijke Start
Geregeld krijgen wij de vraag hoe Nu Niet Zwanger en #KansrijkeStart zich tot elkaar verhouden. Hier het antwoord: Nu Niet Zwanger is zowel landelijk als lokaal een interventie binnen Kansrijke Start (KS). KS bestaat uit drie actielijnen: 1. vóór; 2. tijdens en 3. ná de zwangerschap. Nu Niet Zwanger valt onder actielijn 1. Maar Nu Niet Zwanger reikt verder... Want ná de geboorte kan weer een nieuwe zwangerschap ontstaan en is dus opnieuw een fase vóór een zwangerschap. Is een cliënt #onbedoeld zwanger? Dan kan tijdens die zwangerschap al samen worden verkend hoe die cliënt dat in de toekomst wil voorkomen wanneer er geen verdere kinderwens is.

 
 
 
 
Webinar terugkijken
Op 17 september stond Nu Niet Zwanger centraal tijdens een webinar in het kader van Kansrijke Start. Dit webinar geeft in een uur een goed beeld van wat Nu Niet Zwanger is, waarom het werkt en wat het betekent voor professionals en cliënten.

Bekijk het webinar via deze link.
 
 
 
 
NNZ in de (landelijke) media
  • Interview met Connie Rijlaarsdam, initiatiefneemster van het programma Nu Niet Zwanger, in het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist: ‘De basis van succes is vertrouwen en respect’.
  • Factsheet met landelijke resultaten van het programma Nu Niet Zwanger.
  • Facts & Figures ‘resultaten Nu Niet Zwanger in beeld voor verloskundigen’ in het Tijdschrift voor de Verloskundige.
 
 
 
 
Vragen of informatie
NNZ richt zich op kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen en beperkingen. Werkt u met deze doelgroep en wilt u in contact komen met het programma NNZ, kennis met ons maken of heeft u vragen over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op via nnz@ggdzw.nl. Kijk voor meer informatie over NNZ op de website van NNZ en in deze infosheet. Bekijk ook het NNZ-inspiratiefilmpje.
 
 
 
Nieuwsbrief
Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan uw collega’s of netwerkpartners die hier ook interesse in hebben. Zij kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich in het colofon afmelden.
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
George Neve
Ilja Geertzen
Joanne Wieringa
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar meldingizb@ggdzw.nl t.a.v. IZB nieuwsbrief
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties