Veilig Thuis
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Veilig Thuis
Veilig Thuis

Nieuwsbrief Veilig Thuis, november 2020

  |  online weergeven
jaargang 6 | nummer 2 | november 2020
 
Veilig Thuis Nieuwsbrief november 2020
Het besef is doorgedrongen dat we nog (veel) langer in ons werk te maken zullen hebben met de gevolgen van de coronamaatregelen .

Des te belangrijker is deze nieuwsbrief over de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. In deze editie vind je informatie over alle doelgroepen die we willen helpen bij het bespreekbaar maken en stoppen van huiselijk geweld.

 
Geen Veilig Thuis Netwerkbijeenkomst november 2020
Vanwege de coronamaatregelen en de stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Zaanstreek-Waterland heeft Veilig Thuis besloten om onze netwerkbijeenkomst van 19 november a.s. af te blazen. We vinden een groot bereik én het intensief netwerken met al onze ketenpartners  belangrijke onderdelen van deze bijeenkomst. Een beperkte of online versie vinden we daarom ongeschikt. Het programma was gericht op allerlei partners uit het onderwijs, zowel bo, vo als beroepsonderwijs.

Hier kun je horen waarom Kim van Laar, van team KIM, ons graag had willen toespreken.
 
 
 
 
De aanbieders van de geplande workshops hebben we gevraagd iets te vertellen over hun aanbod. Je kunt je inschrijven voor hun online aanbod:
 
 
 
 
Moeilijke gesprekken voeren met ouders:
Mechel Mangelmans van Meer Mogelijkheden

Juist nu is het belangrijk ervoor te zorgen deskundig(er) te worden in de aanpak van kindermishandeling. Om op te komen voor kinderen die dat zelf niet kunnen. Om het gesprek met ouders aan te gaan. 

De trainingen zijn nu online: een combinatie van beeldbellen met gerichte opdrachten via e-mail of e-learning. Niet plaatsgebonden, zonder reistijd en reiskosten. 

Meer informatie over het aanbod, http://www.meer-mogelijkheden.nl of bel naar 06-30555876


 
 
 
 
Moeilijke gesprekken voeren met kinderen:
Marike van Gemert van Academie voor Praten met Kinderen
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je het kind de mogelijkheid bieden om zijn stem te laten horen. En je hebt informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.

De Academie voor Praten met Kinderen geeft tijdens hun trainingen concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen. In het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling (Van Gemert, 2019, Bohn Stafleu van Loghum) staat ook veel informatie en tips.
 
 
 
 
Meer aanbod
 
 

Augeo
Cursus voor beroepskrachten uit het primair onderwijs en de kinderopvang over het signaleren én met ouders bespreken van zorgen en vermoedens van kindermishandeling.
 
 
 
 
GHNT
Het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) is in 2018 gepresenteerd door het Ministerie van VWS, het ministerie van V en J en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Gemeenten gaan hiermee samen met het Rijk de strijd aan tegen huiselijk geweld. Voor de regio Zaanstreek-Waterland geeft Zaanstad  (als centrum gemeente Vrouwenopvang) uitvoering aan de doelen die het landelijke programma GHNT heeft opgesteld.
We hebben de regionale projectleider van GHNT, Riet van Loon, gevraagd om iets te vertellen over het Actieplan GHNT voor Zaanstreek-Waterland.
 
» Lees meer
 
 
 
Veilig Thuis
In het Augeo magazine beantwoordt Suzan Weegenaar 9 veelgestelde vragen over samenwerken met Veilig Thuis.
 
 
 
 
Jongeren en relationeel geweld
Act4Respect is een alliantie van Rutgers en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. In juni organiseerden zij een expert meeting over partnergeweld tussen jongeren. Daaruit kwamen 12 adviezen.
 
 
 
 
Ouderenmishandeling
 
 
Vraag de informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden aan! 
De informatieboxen Financieel Veilig Ouder Worden zijn weer beschikbaar. De box is bedoeld voor ouderen die zich op financieel gebied willen voorbereiden op de toekomst. Het voorlichtingsmateriaal in de informatiebox helpt ouderen op weg. VWS ontwikkelde de box samen met de Brede alliantie veilig financieel ouder worden. Niet alleen ouderen, maar ook mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, die voor een oudere zorgen, kunnen de informatiebox gratis bestellen of downloaden.
 
 
 
 
Risicoprofielen voor ouderenmishandeling 
Op verzoek van het ministerie van VWS maakte Regioplan 6 risicoprofielen voor ouderenmishandeling. Deze profielen laten zien dat de diversiteit in de groep slachtoffers van ouderenmishandeling groot is. Die diversiteit is – naast schaamte en taboe – een belangrijke reden waarom ouderenmishandeling zo moeilijk te herkennen is. De risicoprofielen kunnen bijdragen aan een betere signalering van slachtoffers. Het is dus belangrijk dat ze  nu hun weg naar de praktijk gaan vinden. VWS zoekt nog naar een manier om de profielen goed toegankelijk te maken.

Wil je weten welke 6 risicoprofielen Regioplan onderscheidt? Lees het rapport.
 
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Redactie
Sarah Prins
Nelleke Kooij
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar secretariaatveiligthuis@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Veilig Thuis. Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
www.veiligthuiszw.nl
 
E-mail opties