GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland
  |  online weergeven
jaargang 2 | nummer 3 | september 2021
 
Nieuwsbrief #7 Nu Niet Zwanger heeft steeds meer deelnemers
Met deze nieuwsbrief informeren we je regelmatig over de ontwikkelingen over het programma Nu Niet Zwanger (NNZ); in de regio en landelijk.


 
 
Resultaten Zaanstad: 90% kiest voor anticonceptie na gesprek
In Zaanstad voeren aandachtsfunctionarissen en professionals steeds vaker het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie  In 2021 zijn er tot nu toe zo’n 150 gesprekken geregistreerd. Meer dan 90 procent van de gesprekken resulteerde in het uitstellen van de kinderwens en de keuze voor anticonceptie.
 
 
 
 
Aandachtsfunctionaris Odion: Kinderwens als vast onderdeel van de begeleiding belangrijk
Wendy Schaap werkt als ambulant begeleider bij Odion. Ze ondersteunt zowel cliënten met een verstandelijke beperking als wijkbewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wendy vertelt: ‘Vanuit Odion was lange tijd een ontmoedigingsbeleid met betrekking tot zwanger worden. Hierbij stond niet de kinderwens centraal, maar het voorkomen van zwangerschappen. Dat sluit niet aan bij de huidige visie van onze organisatie. We gaan uit van de eigen regie van de cliënt. Daar hoort ook de zeggenschap over het eigen lichaam bij; dat cliënten een bewuste keuze kunnen maken over een eventuele zwangerschap.’ Wendy was dan ook enthousiast toen ze over het programma Nu Niet Zwanger hoorde en besloot zich aan te melden als aandachtsfunctionaris (AF).
 
» Lees verder
 
 
 
Nu Niet Zwanger groeit; zowel lokaal als landelijk
Het Nu Niet Zwanger (NNZ) netwerk in Zaanstad breidt zich steeds verder uit. In totaal zijn nu 22 aandachtsfunctionarissen (AF’s) van heel diverse hulpverleningsorganisaties geschoold. Straathoekwerk, JGZ/voorzorg, MABZ, Veilig Thuis, Brijder, Odion, Jeugdteams, William Schrikker Groep, Jongerenloket en Lavita verloskundigen. De olievlek van NNZ blijft zich ook verder in het land te verspreiden. Inmiddels zijn 480 organisaties aangesloten bij een van de 33 NNZ-programma’s. In deze organisaties zetten ruim 1000 aandachtsfunctionarissen zich in om het gedachtegoed te verspreiden onder hun collega’s. In de halfjaarlijkse factsheet presenteren we met trots de resultaten van twee recente onderzoeken en de landelijke resultaten van Nu Niet Zwanger.

Wil je als organisatie ook aansluiten bij NNZ en aandachtsfunctionaris worden?
Neem contact met ons op. In het najaar organiseren wij een nieuwe training voor AF’s. Er is nog plek? Meld je aan als je interesse hebt.
 
 
 
 
 
Onderzoek: cliënten voelen zich ‘in hun kracht gezet’ door Nu Niet Zwanger
Tranzo (Tilburg University) deed onderzoek naar de ervaringen van hulpverleners en cliënten met het programma Nu Niet Zwanger in Midden Brabant. Een aantal uitkomsten zijn:
  • Hulpverleners onderschrijven de noodzaak van het programma en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
  • Cliënten zijn tevreden over de begeleiding die ze krijgen vanuit het programma en voelen zich hierdoor meer in hun kracht gezet.
  • Het is belangrijk om oog te hebben voor de borging van Nu Niet Zwanger en dat het gesprek over kinderwens continue om aandacht en deskundigheidsbevordering vraagt.
Zie de factsheet voor de belangrijkste resultaten.
 
» Lees verder
 
 
 
Toezeggingen staatssecretaris over Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger
In de kamerbrief Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021 van 7 juli 2021 staan heldere toezeggingen van staatssecretaris van VWS Blokhuis over Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger: “(…) Gezien de goede resultaten en het brede draagvlak van NNZ is het voornemen om deze aanpak structureel te borgen bij gemeenten. Inzet is om de landelijke ondersteuning nog minstens 2 jaar voort te zetten en gemeenten deels tegemoet te komen in de kosten van de uitvoering van NNZ.
 
» Lees verder
 
 
 
Nu Niet Zwanger op LinkedIn
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkeling over Nu Niet Zwanger en volg ons op LinkedIn.

 
 
 
 
Vragen of informatie
NNZ richt zich op kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen en beperkingen. Werk je met deze doelgroep en wil je in contact komen met het programma NNZ, kennis met ons maken of heb je vragen over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op via nnz@ggdzw.nl. Kijk voor meer informatie over NNZ op de website van NNZ en in deze infosheet. Bekijk ook het NNZ-inspiratiefilmpje.
 
 
 
 
Nieuwsbrief
Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan collega’s of netwerkpartners die hier ook interesse in hebben. Zij kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je in het colofon afmelden.
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
George Neve
Ilja Geertzen
Joanne Wieringa
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar meldingizb@ggdzw.nl t.a.v. IZB nieuwsbrief
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties