Lees de nieuwsbrief hier!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland
  |  online weergeven
jaargang 3 | nummer 2 | maart 2022
 
Nieuwsbrief Jeugd 0-4 jaar
 
Inleiding
Alweer het 2e nummer in 2022 van de Nieuwsbrief Jeugd. Hierin melden we dat onze collega’s van Toezicht jaargesprekken houden om te vertellen wat de houders van kinderopvang kunnen verwachten van de inspectie. Een nieuw te toetsen voorwaarde in 2022 is de pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse educatie. In deze nieuwsbrief leest u hoe een houder kan uitrekenen hoeveel uur de locatie deze functie hoort in te zetten.

Vers van de pers zijn de overgewichtscijfers 2021 voor 3,9-jarigen die we in deze nieuwsbrief aan u presenteren! Door de coronamaatregelen zijn er helaas dit jaar geen cijfers voor de leeftijdsgroep 2 tot 3,9 jaar. 
Veilig Thuis vraagt uw aandacht voor de trainingen voor aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld die voor dit jaar gepland staan. U kunt zich daar nu voor opgeven!

Slapen en mediagebruik zijn 2 onderwerpen waar ouders met jonge kinderen vragen over kunnen hebben. In deze nieuwsbrief delen we informatie over beide thema’s. Interessant voor professionals én (aanstaande) ouders is het webinar ‘Groente leren eten begint in de baarmoeder’ onder leiding van Prof. dr. R.P.M. Steegers-Theunissen dat op maandag 4 april van 19.00 tot 20.30 uur is. Zet dus in uw agenda en meld u vast aan.

Met dit mooie weer is het fijn om met de kinderen lekker buiten bezig te zijn. Coaches Gezonde Kinderopvang kunnen nu de subsidie Lekker naar Buiten! aanvragen. Met deze subsidie kunt u bijvoorbeeld met de kinderen aan de slag met moestuinieren.

Veel leesplezier!
 
 
 
 
 
Jaargesprekken Toezicht
Half januari zijn de eerste inspecteurs Toezicht weer op pad gegaan om kinderopvanglocaties te bezoeken.
Ondertussen voeren ze met de grote houders ook de eerste jaargesprekken. Ze bespreken samen met de houder hoe de inspectie er in 2022 uitziet. Als kleine houders dat willen kan Toezicht ook met hen in gesprek gaan over het toezicht in 2022. De reacties op de jaargesprekken zijn weer positief!
 
 
 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse educatie (VE)
Een nieuw te toetsen voorwaarde in 2022 is de pedagogisch beleidsmedewerker VE. Om te kunnen berekenen hoeveel uur de houder deze pedagogisch beleidsmedewerker moet inzetten moet de houder tellen hoeveel doelgroepkinderen er op 1 januari 2022 op de locatie waren. De houder berekent de inzet per locatie en niet organisatie breed.
 
 
 
 
Overgewichtcijfers 2021 bekend van contactmoment 3,9 jaar
Elk jaar berekent GGD Zaanstreek-Waterland de overgewichtcijfers jeugd met de lengte- en gewicht metingen van de contactmomenten Jeugdgezondheid. Door corona konden veel reguliere contactmomenten niet doorgaan op de gebruikelijke manier. Metingen van lengte en gewicht waren daardoor niet mogelijk. Van een grote groep kinderen zijn de overgewichtcijfers 2021 daarom niet bekend.
 
» Lees verder
 
 
 
Trainingen aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld
In 2022 organiseert het project Geweld Hoort Nergens Thuis, waar GGD Zaanstreek-Waterland aan deelneemt, weer trainingen voor aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld. U kunt zich inschrijven voor:
  • Basistraining voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld
  • Verdiepingsmodules voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld
 
» Lees verder
 
 
 
Slaap lekker: tips voor ouders
18 maart is de internationale dag van de slaap. Slaap is essentieel voor de gezondheid en welzijn van iedereen. Voor kinderen is voldoende slaap extra belangrijk. In Zaanstreek-Waterland slaapt 85% van de 0- tot 4-jarigen vaak of (bijna) altijd goed. Slaap heeft direct invloed op de groei van het lichaam en de hersens. Daarnaast is slaap belangrijk voor het welzijn van kind én de ouders. Ouders van jonge kinderen hebben dan ook regelmatig vragen over slaap.
 
» Lees verder
 
 
 
Media Ukkie Dagen
De Media Ukkie Dagen van 25 maart tot en met 1 april 2022 vragen aandacht voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Tablets, mobieltjes en tv zijn ook bij die leeftijdsgroep al heel geliefd. Voor ouders soms ook handig, om even tijd voor zichzelf te hebben. Ouders hebben hierover veel vragen.
 
» Lees verder
 
 
 
Webinar ‘Groente leren eten begint in de baarmoeder’
Wilt u meer weten over de invloed van voeding voor- en tijdens de zwangerschap, op het ongeboren kind, én op het kind op latere leeftijd? Op maandag 4 april van 19.00 tot 20.30 uur is er voor professionals én (aanstaande) ouders het webinar ‘Groente leren eten begint in de baarmoeder’ onder leiding van Prof. dr. R.P.M. Steegers-Theunissen.
 
» Lees verder
 
 
 
Vraag de subsidie Lekker naar buiten! aan
Coaches Gezonde Kinderopvang kunnen vanaf 16 februari de subsidie Lekker naar Buiten! aanvragen. Deze subsidie (500 euro) helpt u als coach om aan de slag te gaan met activiteiten rondom gezonde voeding. Ga bijvoorbeeld met de kinderen aan de slag met moestuinieren.
 
» Lees verder
 
 
 
Agenda
  • 1 tot 30 april: Ramadan
  • SAVE THE DATE – 9 juni: inspiratiebijeenkomst Gezond en Kansrijk opgroeien
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
T: (0900) 254 54 54
E: communicatie@ggdzw.nl
Volg ons op:
Twitter Twitter Twitter Twitter
Redactie
Anne van Deuren (Gezondheidsbevordering)
Annelijn de Ligt (Gezond opgroeien)
Claudia Ris (Communicatie)
Marieke Laan (Jeugdgezondheidszorg)
 
Marjon Bartelds (Communicatie)
Michelle Wennekers (Epidemiologie)
Nienke Huizenga (Toezicht)
Sarah Prins (Veilig Thuis)
Ilja Geertzen (Infectieziekten)
 
E-mail opties