Bekijk de nieuwsbrief!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland

Epidemiologie nieuwsbrief

  |  online weergeven
jaargang 8 | nummer 1 | maart 2022
 
Inleiding
In december 2021 werd de laatste lockdown ingevoerd. De nieuwe, erg besmettelijke omikronvariant bracht veel onzekerheid met zich mee. Wij vroegen ons panel in januari hoe zij tegenover de laatste maatregelen stonden en hebben de resultaten in een rapportage verwerkt. U leest daarover in deze nieuwbrief.

Naast het panelonderzoek over corona voert GGD Zaanstreek-Waterland extra gezondheidsmonitoren uit. Het doel van deze onderzoeken is om de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en het welzijn van verschillende doelgroepen in kaart te brengen. We melden u graag welke onderzoeken wanneer plaatsvinden.

Eerdere Gezondheidsmonitoren leverden veel gezondheidsinformatie op die we graag met u delen. Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er veel nieuwe cijfers op onze website Gezondheid in Cijfers geplaatst. Vanaf nu delen we elke nieuwsbrief een tip voor het gebruik van onze cijferwebsite. Benieuwd naar de kaart-maak-tip? Lees gauw verder!

Ook zorgen de Gezondheidsmonitoren voor invulling van de regionale volksgezondheid toekomstverkenning (rVTV) waar lokale, regionale en landelijke gegevens over volksgezondheid en zorg verzameld, geanalyseerd en geïntegreerd zijn. In het nieuwsbericht over de website leest u waar u deze informatie binnenkort kunt vinden.

Op 2 thema’s uit de eerder afgenomen Gezondheidsmonitoren heeft er verdieping plaatsgevonden. Uit analyse van de Gezondheidsmonitoren Volwassenen en Senioren 2020 blijkt dat het percentage inwoners dat overlast ondervindt van het vliegverkeer sterk verschilt per gemeente. En uit de Jeugdmonitor 2019 en Jongvolwassenenmonitor 2021 zijn cijfers gebundeld over suïcidaliteit onder jongeren en jongvolwassenen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier!

Epidemiologie
Sector Strategie & Ontwikkeling
 
Gezondheidsmonitoren
 
Extra gezondheidsmonitoren naar aanleiding van de coronacrisis
De komende tijd voert GGD Zaanstreek-Waterland naar aanleiding van de coronacrisis extra gezondheidsmonitoren uit. Deze monitoren voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met de andere GGD’en in het land. Het doel van deze onderzoeken is om de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en het welzijn van verschillende doelgroepen in kaart te brengen.
 
» Lees verder
 
 
 
Cijferwebsite
 
Aanvulling cijfers, rVTV en tip voor het maken van kaarten
Ondertussen zijn er veel nieuwe zaken op onze website Gezondheid in Cijfers geplaatst. Denk hierbij aan de cijfers van de Jongvolwassenenmonitor, maar ook wijkcijfers van de Kindmonitor én de Volwassenen- en Seniorenmonitor zijn op de website terug te vinden.

Daarnaast werken we aan het verder inrichten van de databank,wij willen deze zo overzichtelijk mogelijk maken. Bij de volwassenen en senioren is dit al gedaan. Dit maakt het werken met de databank een stuk gemakkelijker.
 
» Lees verder
 
 
 
Panelonderzoek
 
Hoe gingen inwoners om met de laatste coronamaatregelen?
In december 2021 werd de laatste lockdown ingevoerd. De nieuwe, zeer besmettelijke omikronvariant bracht veel onzekerheid over de invloed op ziekenhuisopnames. Besmettingen stegen enorm, maar de druk op de zorg bleef uit. Midden januari werden de maatregelen weer afgebouwd.

Wij vroegen ons panel in januari hoe zij tegenover de laatste maatregelen stonden. Lieten ze zich testen bij klachten? En waren ze bereid om de boosterprik te nemen?
 
» Lees verder
 
 
 
Verdieping
 
Suïcidaliteit onder jongeren en jongvolwassenen
In Nederland is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren tussen de 10 en 20 jaar oud. In januari 2022 kwam 113 Zelfmoordpreventie met het bericht naar buiten dat in 2021 het aantal zelfdodingen onder 20- tot 30-jarigen met 15% is toegenomen. In Zaanstreek-Waterland overlijden jaarlijks naar schatting ongeveer 5 jongeren tussen de 10 en 30 jaar aan suïcide. GGD Zaanstreek-Waterland heeft onderzoeksgegevens uit regionaal en landelijk onderzoek gebundeld in een factsheet.
 
» Lees verder
 
 
 
Overlast vliegverkeer in Zaanstreek
Luchthaven Schiphol ligt in de nabijheid van Zaanstreek-Waterland. Hierdoor bevindt een deel van de regio zich onder aanvlieg- en opstijgroutes. Uit analyse van de Gezondheidsmonitoren Volwassenen en Senioren 2020 blijkt dat het percentage inwoners dat overlast ondervindt van het vliegverkeer sterk verschilt per gemeente. Met name inwoners (18-65 jaar) van Wormerland (42%), Oostzaan (42%) en Zaanstad (43%) geven aan het afgelopen jaar regelmatig geluidshinder te hebben ervaren van het overkomende vliegverkeer. In Zaanstad beleven inwoners deze overlast als het sterkst. Hier rapporteert dan ook 12% de geluidshinder als ernstig.
 
» Lees verder
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Epidemiologie
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar epi@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Epidemiologie.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties