Bekijk de nieuwsbrief!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
GGD Zaanstreek Waterland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
GGD Zaanstreek Waterland

Epidemiologie nieuwsbrief

  |  online weergeven
jaargang 8 | nummer 3 | mei 2022
 
Inleiding
De coronacrisis heeft invloed op ieders leven, direct en/of indirect. De overheid monitort gezondheidseffecten van deze crisis met de Integrale Gezondheidsmonitor GOR COVID-19 2021-2025. Deze monitor bestaat uit verschillende deelonderzoeken gericht op jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen en extra kwetsbare mensen. De monitor geeft inzicht in de invloed van corona op de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse bevolking. In deze nieuwsbrief leest u over de gestarte Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. En over de vorderingen en planning van de rapportages over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

In onze nieuwsbrief van maart 2022 meldde wij dat de Gezondheidsmonitoren voor invulling van de regionale volksgezondheid toekomstverkenning (rVTV) zorgen. Hier zijn lokale, regionale en landelijke gegevens over volksgezondheid en zorg verzameld, geanalyseerd en samengevoegd. Vorige maand is de rVTV website live gegaan. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over en waar u de informatie kunt vinden.

Met de livegang van de nieuwe rVTV hebben we ook in de dashboards van onze cijferwebsite veel werk verzet. Ook geven we weer een tip; bent u benieuwd hoe u een tijdlijn maakt op de cijferwebsite? Lees dan verder.

In 2018 is het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gestopt met het berekenen van de SCP-statusscore, 2017 is het laatste jaar waar de statusscore over is berekend. GGD’en maar ook VNG Realisatie en het ministerie van VWS vonden dit een gemis. Daarom is er een nieuwe indicator Sociaal Economische Statusscore (SES) ontwikkeld. Hierover brengen wij u op de hoogte in deze nieuwsbrief samen met scores voor onze regio.

Wij wensen u veel leesplezier!

Epidemiologie
Sector Strategie & Ontwikkeling
 
Gezondheidsmonitoren
 
Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 van start
Vooral voor jongvolwassenen heeft de coronaperiode fysieke en mentale gevolgen gehad. De GGD brengt daarom de gevolgen van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij met een landelijk online vragenlijstonderzoek: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

 
» Lees verder
 
 
 
Gezondheidscijfers over jongeren op landelijk, regionaal, lokaal en schoolniveau
De dataverzameling van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd (CGM Jeugd) 2021 levert gezondheidscijfers over jongeren op landelijk, regionaal, lokaal en schoolniveau. Het is een digitaal vragenlijstonderzoek naar de invloed van corona op de gezondheid van jongeren. Dit onderzoek voerden de gezamenlijke GGD’en uit in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. VO-scholen hebben inmiddels hun schoolrapporten ontvangen. Wat is de volgende stap?
 
» Lees verder
 
 
 
Cijferwebsite
 
Website regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning is live
Hoe gezond leven we? Hoe staat het met de mentale gezondheid? Is schoolverzuim de afgelopen jaren toe- of afgenomen? Informatie over deze onderwerpen is te vinden op de vernieuwde website regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV). Op basis van onder andere de GGD Gezondheidsmonitoren vindt u hier de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, leefstijl en welzijn.
 
» Lees verder
 
 
 
Cijferwebsite – hoe maak je tijdlijnen?
De databank op de cijferwerbsite wordt stukje bij beetje steeds overzichtelijker. Met de livegang van de nieuwe rVTV is ook in de dashboards weer veel werk verzet.
 
» Lees verder
 
 
 
Overig
 
Scores voor sociaaleconomische status in Zaanstreek-Waterland
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een score berekend waarmee de sociaaleconomische status (SES) vergeleken kan worden tussen alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland, genaamd SES-WAO. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het in kaart brengen van kwetsbare gebieden of voor onderzoek naar gezondheidsverschillen.
» Lees verder
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Fax. (075) 616 30 16
Redactie
Epidemiologie
Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar epi@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Epidemiologie.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
 
E-mail opties